Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
� Hela paketet.
   
 
Titel:Prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 � Hela paketet.
Anmärkning:27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2015
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 2500 SEK exkl. moms

 

Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2016 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2016 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.

Innehåll:
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utgiftsområde 8 Migration
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Utgiftsområde 21 Energi
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
 
  © 2017 Jure AB