Prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017
   
 
Titel:Prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017
Utgivningsår:2017
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:99
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi , Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2017.
 
  © 2017 Jure AB