Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019
   
 
Titel:Prop. 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019
Anmärkning:27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2018
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 1766 SEK exkl. moms

 

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2019 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

Innehåll:

- Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
- Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
- Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
- Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
- Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
- Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
- Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
- Utgiftsområde 8 Migration
- Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
- Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
- Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget
- Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
- Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
- Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
- Utgiftsområde 15 Studiestöd
- Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
- Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
- Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
- Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
- Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
- Utgiftsområde 21 Energi
- Utgiftsområde 22 Kommunikationer
- Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
- Rättelseblad utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, avsnitt 3.1.16
- Utgiftsområde 24 Näringsliv
- Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
- Rättelseblad utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, bilagan, sid 12
- Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
- Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen.
 
  © 2017 Jure AB