SOU 2020:5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget
   
 
Titel:SOU 2020:5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget
Utgivningsår:2020
Omfång:291 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250204
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:RUT-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:5
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att rutavdraget ska utökas med fyra tjänster:

- Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

- Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.

- Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.

- Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus.

Utredningen föreslår vidare att taket för rutavdraget ska höjas till 75 000 kronor per person och beskattningsår medan rotavdragets tak på 50 000 kronor ska lämnas oförändrat.
 
  © 2017 Jure AB