Prop. 2019/20:126 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag
   
 
Titel:Prop. 2019/20:126 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag
Utgivningsår:2020
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:126
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att den som är försäkrad, och som på grund av sjukdom är tillfälligt förhindrad att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering, ska kunna behålla rehabiliteringsersättningen under högst 30 kalenderdagar i följd. Regeringen föreslår också en möjlighet för Försäkringskassan att förlänga ett beslut om vårdbidrag, vilken har avskaffats och ersatts av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.
 
  © 2017 Jure AB