Prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition
� Förslag till riktlinjer
   
 
Titel:Prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition � Förslag till riktlinjer
Utgivningsår:2020
Omfång:138 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2021.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till lag om ändring i riksdagsordningen och vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
 
  © 2017 Jure AB