Prop. 2021/22:71 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
   
 
Titel:Prop. 2021/22:71 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Utgivningsår:2022
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:71
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi.

Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–31 december 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB