Prop. 2021/22:256 Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall
   
 
Titel:Prop. 2021/22:256 Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall
Utgivningsår:2022
Omfång:50 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122256
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:256
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs särskilda bestämmelser om flyttningar av beskattat bränsle för proviantering till havs.

Förslagen innebär att den som får ett godkännande av Skatteverket även fortsättningsvis kan få återbetalning av skatt vid leveranser av vissa bränslen med fartyg för förbrukning i skepp utanför Sverige på motsvarande grunder som enligt nuvarande bestämmelser. Det föreslås vidare en möjlighet att i dessa fall inte använda förfarandet för beskattade varor.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 vad gäller ansökan om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs och i övrigt i huvudsak den 13 februari 2023.
 
  © 2017 Jure AB