Prop. 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2001:96.
Utgivningsår:2003
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:68
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB