Prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket
   
 
Titel:Prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket
Anmärkning:Se även Ds 2002:15 samt prop. 2006/07:99.
Utgivningsår:2003
Omfång:595 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:99
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 383 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB