Prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
   
 
Titel:Prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
Anmärkning:Se SOU 2004:55 och SOU 2006:22 del 1 och 2.
Utgivningsår:2005
Omfång:226 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:147
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB