Hälso- och sjukvård
� Skattereglerna från 2005
   
 
Författare:Antonson Jan , Langkilde Ingrid
Titel:Hälso- och sjukvård � Skattereglerna från 2005
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:182 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9189600401
Ämnesord:Arbetsrätt , Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

Personalens hälsa har allt mer kommit i fokus. Arbetsgivarnas intresse för att minska ohälsan i arbetslivet har ökat på senare tid. En av anledningarna är medfinansieringen av sjukpenningen. För att minska utgifterna för ohälsan har arbetet med förebyggande åtgärder intensifierats. Arbetsmiljöfrågorna har kommit mer i centrum.

I denna bok redovisas på ett enkelt och lättläst sätt reglerna kring de olika arbetsmiljöfrågorna samt skattereglerna om företagshälsovård, hälso- och sjukvård, vaccinationer, olycksfall i arbetet, motion och friskvård, läkemedel, rehabilitering m.m.

I ett särskilt avsnitt redovisas även reglerna kring sjuklön och den nya medfinansieringen av sjukpenningen.

Framställningen kompletteras med exempel och ett stort antal rättsfall från Regeringsrätten, Kammarrätten, Arbetsdomstolen och EG-domstolen.
 
  © 2017 Jure AB