Prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för år 2007 CD-ROM
� Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för år 2007 CD-ROM � Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden.
Utgivningsår:2006
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607001C
Produkttyp:Datamedia
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB