Arbetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Nästa
Sida 26 av 37

Ds 2008:7 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. — kartläggning, analys och förslag till handlingsplan
Fritzes, Straffrätt, Arbetsrätt
225 sid, 2008, Pris: 268 SEK exkl. moms   

Swedish Labour and Employment Law: Cases and Materials
Eklund Ronnie, Sigeman Tore, Carlson Laura
Iustus, Arbetsrätt
518 sid, 2008, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Swedish Labour Law - Svensk arbetsrätt
Gellner Lars, Sydolf Lars
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
300 sid, 2008  SLUT på förlag

Regulating Labour in the Wake of Globalisation — New Challenges, New Institutions
Estlund Cynthia, Bercusson Brian
Hart, Arbetsrätt
Inbunden, 290 sid, 2008, Pris: 613 SEK exkl. moms   

Rehabiliteringsboken — Första hjälpen för dig som arbetsgivare
Jacobson Dina, Goine Hans
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
125 sid, 2 uppl, 2008  SLUT på förlag

Parterna och EU
Holke Dan, Sellgren Tore, Zandén Margareta
Bilda förlag, EU-rätt, Arbetsrätt
116 sid, 2007, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies
Blanpain Roger
Kluwer, Arbetsrätt
Inbunden, 776 sid, 9 uppl, 2007, Pris: 1535 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt - en handbok för chefer
Frick Georg
Konsultförlaget, Arbetsrätt
Inbunden, 175 sid, 2007, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Skiljande från tjänsten - de personliga skälen
Danhard Erik
VJS, Arbetsrätt
67 sid, 2007  SLUT på förlag

SOU 2007:108 Kön, makt och statistik
Fritzes, Offentlig rätt, Arbetsrätt
385 sid, 2007, Pris: 336 SEK exkl. moms   

European Community Employment and Labour Law — Law and Cases
de Vos Marc
Knops, Arbetsrätt, EU-rätt
326 sid, 2007, Pris: 753 SEK exkl. moms   

SOU 2007:112 Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning
Fritzes, Arbetsrätt
396 sid, 2007, Pris: 319 SEK exkl. moms   

Ds 2007:53 Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Fritzes, Arbetsrätt
27 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Vänbok till Axel Adlercreutz
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Arbetsrätt
Inbunden, 579 sid, 2007, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Systematiskt arbetsmiljöarbete — en vägledning
Arbetsmiljöverket, Arbetsrätt
52 sid, 5 uppl, 2007  SLUT på förlag

Intressanta rättsfall från AD 2006
Teknikföretagen, Arbetsrätt
78 sid, 2007, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Ds 2007:47 En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
46 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Tema Visstid — Tidsbegränsade anställningar enligt LAS
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
47 sid, 2007, Pris: 84 SEK exkl. moms   

Det lönsamma mångfaldsarbetet — att gå från ord till handling
Roth Ann-Katrine
Thomson Fakta, Arbetsrätt
124 sid, 2007  SLUT på förlag

Ds 2007:44 Genomförande av det nya maskindirektivet
Fritzes, Arbetsrätt
111 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Moving up , down under — Om djärva reformer i Australien
Jilmstad Lars
Timbro, Arbetsrätt
103 sid, 2007, Pris: 48 SEK exkl. moms   

Avtalsförsäkring
Björkman Tomas
Studentlitteratur, Försäkringsrätt, Arbetsrätt
177 sid, 12 uppl, 2007  SLUT på förlag

Prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Riksdagen, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
207 sid, 2007, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Företagets lönebok — lönesamtal och lönesättning i praktiken
Björk Östlund Kerstin
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
109 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Fritzes, Arbetsrätt, Processrätt
37 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Nästa
Sida 26 av 37

  © 2017 Jure AB