Arbetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 29 av 36

Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 724 sid, 2005, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljölagen — en översikt
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
90 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Hälso- och sjukvård — Skattereglerna från 2005
Antonson Jan, Langkilde Ingrid
Tholin & Larsson, Arbetsrätt, Skatterätt, Offentlig rätt
182 sid, 3 uppl, 2005, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Ds 2005:27 Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen
Fritzes, Arbetsrätt
54 sid, 2005, Pris: 104 SEK exkl. moms   

Hälsoarbete & Hälsobokslut — en handbok för arbetsgivare
Cronsell Niclas, Engvall Jörgen, Karlsson Per
Björn Lundén Information, Arbetsrätt
159 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Omplacering
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 207 sid, 3 uppl, 2005  SLUT på förlag

Aktivt jämställdhetsarbete — För jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser
Iseskog Tommy
Thomson Fakta, Arbetsrätt
120 sid, 4 uppl, 2005  SLUT på förlag

Tvistelösning i arbetsrätten — Förhandling och process
Gellner Lars, Sydolf Lars
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Processrätt
350 sid, 2005, Pris: 763 SEK exkl. moms   

Labour Laws and Global Trade
Hepple Bob
Hart, Arbetsrätt, Förmögenhetsrätt
302 sid, 2005, Pris: 332 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
Riksdagen, Offentlig rätt, Arbetsrätt
226 sid, 2005, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:134 Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m.
Riksdagen, Arbetsrätt
55 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
Riksdagen, Arbetsrätt
54 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter
Riksdagen, Arbetsrätt
128 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Ds 2005:10 Arbetstagarinflytande i europakooperativ
Fritzes, Arbetsrätt
236 sid, 2005, Pris: 208 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer
Riksdagen, Arbetsrätt
48 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Rättegången i arbetstvister — Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen
Eklund Ronnie
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 383 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 710 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
Riksdagen, Arbetsrätt, Insolvensrätt
70 sid, 2005, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Arbetsdomstolens domar 2004
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Arbetsrätt
Inbunden, 667 sid, 2005, Pris: 827 SEK exkl. moms   

Rehabilitering — Praktisk handbok för arbetsgivare
Broberg Anette, Sundin Anna
Björn Lundén Information, Arbetsrätt
135 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

The Future of Labour Law — Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC
Barnard Catherine, Deakin Simon, Morris Gillian S.
Hart, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 388 sid, 2004, Pris: 667 SEK exkl. moms   

Arbetsskyldighetens gränser
Danhard Erik
VJS, Arbetsrätt
51 sid, 2004, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Continuity and Contract — Historical Perspectives on the Employees Duty of Obedience in Swedish Labour Law
Kumlien Mats
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Arbetsrätt
Inbunden, 394 sid, 2004, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 29 av 36

  © 2017 Jure AB