Arbetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 33 av 34

Arbetsplatsträffar
Jönsson Greger
Publica, Arbetsrätt
116 sid, 1993, Pris: 299 SEK exkl. moms   

Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman (BEGAGNAT EX)
Iustus, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 416 sid, 1993, Pris: 1240 SEK exkl. moms   

Bolagisering — ett mode eller ett måste? Arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner
Eklund Ronnie
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
Inbunden, 406 sid, 1992  SLUT på förlag

Nya jämställdhetslagen — kommentar och handledning i jämställdhetsarbetet
Laurén Reidunn, Lavén Håkan
Publica, Arbetsrätt
Inbunden, 284 sid, 1992, Pris: 537 SEK exkl. moms   

Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse
Adlercreutz Axel, Flodgren Boel
Juristförlaget Stockholm, Marknadsrätt, Arbetsrätt
154 sid, 1992  SLUT på förlag

Semesterrätt
Sigeman Tore
Iustus, Arbetsrätt
125 sid, 5 uppl, 1991  SLUT på förlag

EG:s socialrätt — I EG:s sociala dimension - gränslösa rättigheter? II Den sociala tryggheten inom EG för migrerande arbetstagare
Santesson Helena , Paskalia Vicki
Jure, Offentlig rätt, Arbetsrätt, EU-rätt
145 sid, 1991, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Monologue or Dialogue in Management Decisions — the Duty to Negotiate and the Efficiency of Dialogue
Canova Timothy A.
Jure, Arbetsrätt
72 sid, 1990, Pris: 127 SEK exkl. moms   

I statens tjänst
Wennergren Bertil
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
248 sid, 1990  SLUT på förlag

Skyddsombud överklagar
Bergqvist Lars-Göran, Käppi Marit, Rönn Magnus, Töllborg Dennis
Studentlitteratur, Arbetsrätt
230 sid, 1989  SLUT på förlag

Arbetstagare i styrelser — kommentar till den nya lagen för privatanställda
Lavén Håkan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Arbetsrätt
232 sid, 1988  SLUT på förlag

Anställda i styrelsen — Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
Moberg Krister
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Arbetsrätt
213 sid, 1988  SLUT på förlag

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument — de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning
Göransson Håkan Gabinus
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
469 sid, 1988  SLUT på förlag

10 år med MBL
Iseskog Tommy
Fritzes, Arbetsrätt
154 sid, 1987  SLUT på förlag

Arbetsmarknaden inom EG — den fria rörligheten för arbetstagare (art 48-51 Romfördraget)
Bergquist Maria
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
60 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Medbestämmande och politisk demokrati — en principdiskussion om de statsanställdas möjligheter till medbestämmande
Svensson Gustav
Iustus, Arbetsrätt
180 sid, 1985, Pris: 254 SEK exkl. moms   

Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet — i fokus - massmedieområdet
Peyron Ulf
Norstedts, Immaterialrätt, Arbetsrätt
257 sid, 1985, Pris: 984 SEK exkl. moms   

Rättssäkerheten i fackföreningar
Magnusson Per, Sandberg Dan
Jure, Arbetsrätt
186 sid, 1985, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser (BEGAGNAT EX)
Eklund Ronnie
Norstedts, Arbetsrätt
367 sid, 1983, Pris: 1600 SEK exkl. moms   

Vänbok till Axel Adlercreutz- Perspektiv på arbetsrätten
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Arbetsrätt
354 sid, 1983  SLUT på förlag

Arbetsrättsliga uppsatser
Wedderburn of Charlton Lord, Hasselbalch Ole, Summers Clyde W.
Jure, Arbetsrätt
88 sid, 1982, Pris: 76 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 33 av 34

  © 2017 Jure AB