Arbetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 36 av 36

EG:s socialrätt — I EG:s sociala dimension - gränslösa rättigheter? II Den sociala tryggheten inom EG för migrerande arbetstagare
Santesson Helena , Paskalia Vicki
Jure, Offentlig rätt, Arbetsrätt, EU-rätt
145 sid, 1991, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Monologue or Dialogue in Management Decisions — the Duty to Negotiate and the Efficiency of Dialogue
Canova Timothy A.
Jure, Arbetsrätt
72 sid, 1990, Pris: 127 SEK exkl. moms   

I statens tjänst
Wennergren Bertil
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
248 sid, 1990  SLUT på förlag

Skyddsombud överklagar
Bergqvist Lars-Göran, Käppi Marit, Rönn Magnus, Töllborg Dennis
Studentlitteratur, Arbetsrätt
230 sid, 1989  SLUT på förlag

Arbetstagare i styrelser — kommentar till den nya lagen för privatanställda
Lavén Håkan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Arbetsrätt
232 sid, 1988  SLUT på förlag

Anställda i styrelsen — Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
Moberg Krister
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Arbetsrätt
213 sid, 1988  SLUT på förlag

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument — de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning
Göransson Håkan Gabinus
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
469 sid, 1988  SLUT på förlag

10 år med MBL
Iseskog Tommy
Fritzes, Arbetsrätt
154 sid, 1987  SLUT på förlag

Arbetsmarknaden inom EG — den fria rörligheten för arbetstagare (art 48-51 Romfördraget)
Bergquist Maria
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
60 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Medbestämmande och politisk demokrati — en principdiskussion om de statsanställdas möjligheter till medbestämmande
Svensson Gustav
Iustus, Arbetsrätt
180 sid, 1985, Pris: 508 SEK exkl. moms   

Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet — i fokus - massmedieområdet
Peyron Ulf
Norstedts, Immaterialrätt, Arbetsrätt
257 sid, 1985, Pris: 984 SEK exkl. moms   

Rättssäkerheten i fackföreningar
Magnusson Per, Sandberg Dan
Jure, Arbetsrätt
186 sid, 1985, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser (BEGAGNAT EX)
Eklund Ronnie
Norstedts, Arbetsrätt
367 sid, 1983, Pris: 1600 SEK exkl. moms   

Vänbok till Axel Adlercreutz- Perspektiv på arbetsrätten
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Arbetsrätt
354 sid, 1983  SLUT på förlag

Arbetsrättsliga uppsatser
Wedderburn of Charlton Lord, Hasselbalch Ole, Summers Clyde W.
Jure, Arbetsrätt
88 sid, 1982, Pris: 76 SEK exkl. moms   

Fackföreningarna och de anställda — om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke-medlemmar
Hemström Carl
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
197 sid, 1981  SLUT på förlag

Rättegången i arbetstvister — lagkommentar och uppsatser
Sigeman Tore
Liber Ekonomi, Arbetsrätt
344 sid, 1979  SLUT på förlag

Sweet & Maxwell's Encyclopedia of Employment Law
Upex Robert
Sweet & Maxwell, Arbetsrätt
Lösblad, 1972, Pris: 7973 SEK exkl. moms   

Lönefordran (BEGAGNAT EX) — Studier över löneskydd och kvittningsregler
Sigeman Tore
Norstedts, Arbetsrätt
508 sid, 1967, Pris: 1500 SEK exkl. moms   

Föredrag 1954-1960 — Rättsfallsnotiser
Arbetsrättsliga föreningen, Arbetsrätt
118 sid, 1960  SLUT på förlag

Kollektivavtalet — studier över dess tillkomsthistoria
Adlercreutz Axel
Gleerups, Arbetsrätt
512 sid, 1954  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 36 av 36

  © 2017 Jure AB