Rättshistoria
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 4 av 4

Europäische Rechtsgeschichte und europäische Integration
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
212 sid, 2002, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Kvinnofrid — Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800
Jansson Karin Hassan
Uppsala universitet, Kriminologi, Rättshistoria
361 sid, 2002, Pris: 311 SEK exkl. moms   

Straffets grammatik
Molander Joakim
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
322 sid, 2002, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Studier rörande svensk och finsk rätt
Klami Hannu Tapani
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
344 sid, 2002, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Den konstruktiva riktningen — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del III - 1871-1910
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 552 sid, 2002, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Om advokater, andra jurister och den rättshistoriska utvecklingen i Dalarna — Tre uppsatser
Gullnäs Ingvar, Sylwan Bertil, Noréus Staffan
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog, Rättshistoria
Inbunden, 128 sid, 2002, Pris: 248 SEK exkl. moms   

The Composer's Right — A History of the Value of Music
Petri Gunnar
Atlantis, Immaterialrätt, Rättshistoria
Inbunden, 160 sid, 2002, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Att "stoppa munnen till på bespottare" — Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden
Nilsén Per
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 460 sid, 2001, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten
Pufendorf Samuel
City University Press, Allmän rättslära, Rättshistoria
209 sid, 2001  SLUT på förlag

Legal History and a Common Law for Europe — Mystery, Reality, Imagination
Watson Alan
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
181 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Mellan makten och menigheten — Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige
Harnesk Börje, Taussi Sjöberg Marja
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
275 sid, 2001, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Rätten till menuetten — historien om musikens värde
Petri Gunnar
Atlantis, Immaterialrätt, Rättshistoria
Inbunden, 190 sid, 2000  SLUT på förlag

Sveriges konstitutionella urkunder
SNS, Rättshistoria, Offentlig rätt
Inbunden, 453 sid, 1999, Pris: 413 SEK exkl. moms   

Brytningstiden — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del II - 1815-1870
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 522 sid, 1998, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Uppfostran och straff — Studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott
Kumlien Mats
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 396 sid, 1997, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling
Tamm Ditlev
Nerenius & Santérus, Rättshistoria
354 sid, 2 uppl, 1996  SLUT på förlag

Patrioter och institutionalister — Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del I - Tiden före år 1815
Björne Lars
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 443 sid, 1995, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Äganderätt, avtalsfrihet och fördelning av företagens vinster — vinstandelssystemet i svensk 1800-talsdebatt
Peterson Claes
Jure, Rättshistoria
118 sid, 1984, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Festskrift tillägnad Erik Anners — Rättsvetenskap och lagstiftning i Norden
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter, Rättshistoria
235 sid, 1982  SLUT på förlag

Svensk straffrättshistoria - Del 2 — Några huvudlinjer
Wallén Per-Edwin
AWE/Gebers, Rättshistoria, Straffrätt
45 sid, 2 uppl, 1975  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 4 av 4

  © 2017 Jure AB