Rättshistoria
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 2 av 5

De lege 2014 Regeringsformen 40 år 1974-2014
Iustus, Offentlig rätt, Rättshistoria
Inbunden, 242 sid, 2014, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Företagsfinansiering — Från sparbankslån till derivat
Larsson Mats
Studentlitteratur, Ekonomi, Rättshistoria, Statsvetenskap och politik
208 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 315 SEK exkl. moms   

The Svea court of appeal in the early modern period — Historical reinterpretations and new perspectives
Korpiola Mia, Lamberg Marko, Lahtinen Anu, Önnerfors Elsa Trolle, Nilsén Per, Pihlajamäki Heikki, Sallila Jussi, Vasara-Aaltonen Marianne, Sunnqvist Martin, Modéer Kjell Å.
Jure, Rättshistoria, Processrätt
Inbunden, 445 sid, 2014, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Stat och straff — Rättshistoriska perspektiv
Häthén Christan
Studentlitteratur, Rättshistoria, Offentlig rätt, Straffrätt
286 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Finanskriser i Sverige
Larsson Mats, Lönnborg Mikael
Studentlitteratur, Ekonomi, Rättshistoria
192 sid, 2014, Pris: 310 SEK exkl. moms   

De svenska riskkapitalisterna — En berättelse om makt, pengar och hemligheter
Neurath Carolina, Almgren Jan
Norstedts, Rättshistoria
Inbunden, 250 sid, 2014  SLUT på förlag

Konstitutionellt kritiskt dömande — Förändringar av nordiska domares attityder under två sekel
Sunnqvist Martin
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Processrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 1163 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 550 SEK exkl. moms   

Att bruka men inte äga — arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag
Wästfelt Anders
Kungliga skogs- och lantbrukarakademien, Rättshistoria, Fastighetsrätt
Inbunden, 320 sid, 2014, Pris: 224 SEK exkl. moms   

New Approaches to Early Law in Scandinavia — The nordic apocalypse
Brink Stefan, Collinson Lisa
Brepols N.V, Rättshistoria
Inbunden, 210 sid, 2014, Pris: 890 SEK exkl. moms   

Ds 2014:8 Den mörka och okända historien — Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet
Fritzes, Rättshistoria, Offentlig rätt
304 sid, 2014, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Svea hovrätt 400 år
Norstedts Juridik, Festskrifter, Rättshistoria, Processrätt
Inbunden, 564 sid, 2014  SLUT på förlag

Justitia et Prudentia — Rättsbildning genom rättstillämpning: Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690
Önnerfors Elsa Trolle
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Familjerätt
Inbunden, 413 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Dialysolyckan — ett rättshaveri i sjukvården
Åsard Per-Erik
Mormor, Offentlig rätt, Rättshistoria
252 sid, 2013, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Den talande tystnaden — (Heders)mordet i Kurdistan
Palmberg Kjell
Vulcan, Kriminologi, Rättshistoria, Övrigt
379 sid, 2013, Pris: 187 SEK exkl. moms   

Sannolika skäl? — en kritisk granskning av utredningen i det s.k. "barnläkarmålet"
Ericson Ingvar
Noman, Rättshistoria, Processrätt, Offentlig rätt
348 sid, 2013, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Det Gotländska Tingshuset — ett domstolshus och dess konst i ord och bild
Mellqvist Mikael
, Rättshistoria, Processrätt
Inbunden, 144 sid, 2013, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Maritime Law Evolving
Clarke Malcolm A.
Hart, Sjö- och transporträtt, Rättshistoria, Internationell rätt
Inbunden, 338 sid, 2013, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Svensk upphovsrättshistoria
Petri Gunnar
Iustus, Rättshistoria, Immaterialrätt
120 sid, 2013, Pris: 167 SEK exkl. moms   

Kongeloven
Tamm Ditlev , Dühring Jørgensen Jesper, Ejlers Christian
DJØF, Rättshistoria
278 sid, 2012, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Nytt ljus över Yngre Västgötalagen — Den bestickande teorin om en medeltida lagstiftningsprocess
Nilsson Göran B
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 293 sid, 2012, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Legal Stagings — The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture
Modéer Kjell Å., Sunnqvist Martin
Museum Tusculanums Forlag, Rättshistoria
Inbunden, 302 sid, 2012, Pris: 550 SEK exkl. moms   

De lege 2011 Vänbok till Rolf Nygren — Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt
Iustus, Festskrifter, Rättshistoria, Allmän rättslära
Inbunden, 436 sid, 2012, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Fängelset som välfärdsbygge
Petersson Hjelm Ann-Christine
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria
Inbunden, 385 sid, 2011, Pris: 273 SEK exkl. moms   

"Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt." — Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971
Bersbo Zara
Linnaeus University Press, Rättshistoria
209 sid, 2011, Pris: 235 SEK exkl. moms   

De mänskliga rättigheternas väg — Genom historien och litteraturen
Bring Ove
Atlantis, Internationell rätt, Rättshistoria
Inbunden, 719 sid, 2011  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 2 av 5

  © 2017 Jure AB