Festskrifter
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 5 av 9

Festskrift till Anders Fogelklou
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 352 sid, 2008, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Festskrift till Marianne Levin
Norstedts Juridik, Festskrifter, Immaterialrätt
Inbunden, 749 sid, 2008, Pris: 1776 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Guido Alpa — Private Law Beyond the National Systems
British Institute of International and Comparative Law, Festskrifter, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 1112 sid, 2008, Pris: 965 SEK exkl. moms   

Festskrift till Johan Hirschfeldt
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 564 sid, 2008, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Vänbok till Axel Adlercreutz
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Arbetsrätt
Inbunden, 579 sid, 2007, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Festskrift til Helge Johan Thue — Rett og toleranse
Gyldendal Akademisk, Festskrifter
Inbunden, 806 sid, 2007  SLUT på förlag

Jan Hellner in memoriam — Commercial Law Challenges in the 21st Century
Stockholm Centre for Commercial Law, Festskrifter, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 301 sid, 2007, Pris: 546 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Kjell Å Modéer
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Rättshistoria
Inbunden, 822 sid, 2007, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år - En minnesskrift
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Festskrifter
Inbunden, 579 sid, 2007, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Vänbok till Josef Zila — Josefs resa
Iustus, Festskrifter, Straffrätt
247 sid, 2007, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Festskrift till Madeleine Leijonhufvud
Norstedts Juridik, Festskrifter, Straffrätt
Inbunden, 509 sid, 2007  SLUT på förlag

Till minnet av Södra Roslags tingsrätt — En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 516 sid, 2007, Pris: 588 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in Honour of Sven Norberg — A European for All Seasons
Bruylant, Festskrifter, EU-rätt
572 sid, 2006, Pris: 1083 SEK exkl. moms   

Skånska hovrättens yngreförening 100 år — Några uppsatser till ett jubileum
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
202 sid, 2006, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Festskrift til Carl August Fleischer — dog Fred er ej det Bedste ...
Universitetsforlaget, Festskrifter
Inbunden, 678 sid, 2006  SLUT på förlag

Festskrift till Rune Lavin
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 358 sid, 2006, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Festskrift till Peter Seipel
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 709 sid, 2006  SLUT på förlag

Festskrift till Bill W. Dufwa — Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa
Jure, Festskrifter, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1320 sid, 2006, Pris: 1953 SEK exkl. moms   

Festskrift til Claus Gulmann — Liber amicorum
Forlaget Thomson, Festskrifter
Inbunden, 518 sid, 2006, Pris: 989 SEK exkl. moms   

Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder — ...und sie bewegt sich dock!
Heymann, Festskrifter
Inbunden, 578 sid, 2005, Pris: 1347 SEK exkl. moms   

Essays in Honor of Robert Force — Jurisdiction and Forum Selection in International Maritime Law
Kluwer, Sjö- och transporträtt, Festskrifter
Inbunden, 344 sid, 2005, Pris: 1330 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in honour of Robert Briner — Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution
ICC, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 948 sid, 2005, Pris: 1622 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 724 sid, 2005, Pris: 472 SEK exkl. moms   

En vänbok till Bo L Nilsson — Uppsatser om hyra och arrende och om hyresnämnderna nu och i framtiden
Iustus, Festskrifter, Hyra och annan nyttjanderätt
141 sid, 2005, Pris: 331 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 5 av 9

  © 2017 Jure AB