Festskrifter
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 8 av 10

Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume I — Judicial Review in European Union Law
Kluwer, Festskrifter, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 674 sid, 2000, Pris: 2677 SEK exkl. moms   

»Med lov...« — Retsvidenskablige betragtninger
DJØF, Festskrifter
Inbunden, 347 sid, 2000, Pris: 421 SEK exkl. moms   

Essays in Honour of Lord Goff of Chieveley — The Search for Principle
Oxford University Press, Festskrifter
Inbunden, 335 sid, 1999, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 336 sid, 1999, Pris: 558 SEK exkl. moms   

Festskrift till Fredrik Sterzel
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 456 sid, 1999, Pris: 654 SEK exkl. moms   

Festskrift till Ulf K. Nordenson
Jure, Festskrifter
Inbunden, 472 sid, 1999, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Festskrift till Gunnar Karnell
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 876 sid, 1999, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Leif Mutén — International Studies in Taxation: Law and Economics
Norstedts Juridik, Festskrifter, Skatterätt
Inbunden, 409 sid, 1999, Pris: 706 SEK exkl. moms   

Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Knut Rodhe
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 399 sid, 1999, Pris: 402 SEK exkl. moms   

Variationer på ett obligationsrättsligt tema - Vänbok till Axel Adlercreutz
Gorton Lars, Nyström Birgitta
Studentlitteratur, Förmögenhetsrätt, Festskrifter
303 sid, 1998  SLUT på förlag

Vänbok till Lars Åhlén den 29 maj 1998
Domstolsverket, Festskrifter
111 sid, 1998, Pris: 100 SEK exkl. moms   

Nordisk juridisk festskriftbibliografi 1870-1997 — innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
Strømø Hanne E
Ad Notam Gyldendal, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 496 sid, 1998, Pris: 993 SEK exkl. moms   

Jubileumsskrift till STIM 75 år - Ton och rätt
Iustus, Festskrifter
265 sid, 1998, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Till Jan Hellner den 28 oktober 1997 — Rättsfall att minnas
Norstedts Juridik, Festskrifter
463 sid, 1998  SLUT på förlag

Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997 — Ånd og rett
Universitetsforlaget, Festskrifter
Inbunden, 1123 sid, 1997  SLUT på förlag

Essays in Honour of Lennart Pålsson — Modern Issues in European Law, Nordic Perspectives
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 244 sid, 1997  SLUT på förlag

Essays in Honour of Roy Goode — Making Commercial Law
Oxford University Press, Festskrifter
Inbunden, 592 sid, 1997, Pris: 1118 SEK exkl. moms   

A Tribute to Aleksander Peczenik on the Occasion of his 60th Birthday 16 November 1997 — Justice, Morality and Society
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 500 sid, 1997, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Festskrift till Stig Strömholm
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 925 sid, 1997, Pris: 1392 SEK exkl. moms   

Festskrift till Jan Sandström
Nerenius & Santérus, Festskrifter
Inbunden, 469 sid, 1997  SLUT på förlag

Till Jan Hellner den 28 oktober 1997 — Rättsfall att minnas
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter
Inbunden, 463 sid, 1997  SLUT på förlag

Essays in Honour of Hugo Tiberg — Professor of Maritime Law
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 675 sid, 1996  SLUT på förlag

Till Gunnar Nord — ett symposium
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter
74 sid, 1996  SLUT på förlag

De lege 1996 Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström — av professorskolleger i Uppsala
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 346 sid, 1996, Pris: 488 SEK exkl. moms   

Vänbok till Erland Strömbäck
Svenska Försäkringsföreningen, Festskrifter
Inbunden, 338 sid, 1996  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 8 av 10

  © 2017 Jure AB