Festskrifter
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 9 av 9

Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman (BEGAGNAT EX)
Iustus, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 416 sid, 1993, Pris: 1240 SEK exkl. moms   

Festskrift till Jacob W.F. Sundberg
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter
Inbunden, 515 sid, 1993  SLUT på förlag

Festskrift till Bertil Bengtsson (BEGAGNAT EX)
Nerenius & Santérus, Festskrifter
Inbunden, 571 sid, 1993, Pris: 1900 SEK exkl. moms   

Essays in Honor of Hans Smit — The American Review of International Arbitration 1992/Vol. 3 Nos. 1-4
Juris Publishing, Festskrifter, Processrätt
Inbunden, 264 sid, 1992, Pris: 990 SEK exkl. moms   

Festskrift till Per Olof Bolding
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter
Inbunden, 459 sid, 1992  SLUT på förlag

Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års-dagen den 18 februari 1992
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 365 sid, 1992, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Festskrift till Ulla Jacobsson
Norstedts, Festskrifter
Inbunden, 216 sid, 1991, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Festskrift till Kurt Grönfors
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 485 sid, 1991  SLUT på förlag

Vänbok till Robert Boman — Process och exekution
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 392 sid, 1990  SLUT på förlag

Festskrift till Lars Hjerner — Studies in International Law
Norstedts, Festskrifter, Internationell rätt
Inbunden, 575 sid, 1990  SLUT på förlag

Festskrift till Gotthard Calissendorff
Norstedts, Festskrifter
Inbunden, 327 sid, 1990  SLUT på förlag

Festskrift till Lars Welamson
Norstedts, Festskrifter
Inbunden, 512 sid, 1988  SLUT på förlag

Studier i skatterätt tillägnade Nils Mattsson på femtioårsdagen
Iustus, Festskrifter, Skatterätt
Inbunden, 221 sid, 1988, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Festskrift till Sveriges advokatsamfund — 1887-1987 rättsvetenskapliga studier
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 602 sid, 1987  SLUT på förlag

Ulf, 50 - uppsatser tillägnade Ulf Bernitz på 50-årsdagen den 28 februari 1986 från vännerna på institutet
Jure, Festskrifter, Immaterialrätt, Marknadsrätt
168 sid, 1986, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson — Skuld och ansvar
Iustus, Festskrifter, Straffrätt
Inbunden, 250 sid, 1985, Pris: 382 SEK exkl. moms   

Festskrift till Henrik Hessler — rättsvetenskapliga studier i civilrätt och processrätt
Norstedts, Festskrifter
Inbunden, 480 sid, 1985  SLUT på förlag

Festskrift till Jan Hellner
Norstedts Juridik, Festskrifter, Försäkringsrätt
Inbunden, 834 sid, 1984  SLUT på förlag

Festskrift till Gösta Ekman
Norstedts, Festskrifter
Inbunden, 294 sid, 1984, Pris: 444 SEK exkl. moms   

Vänbok till Axel Adlercreutz- Perspektiv på arbetsrätten
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Arbetsrätt
354 sid, 1983  SLUT på förlag

Festskrift till Hans Thornstedt
Norstedts, Festskrifter
Inbunden, 794 sid, 1983  SLUT på förlag

Festskrift tillägnad Erik Anners — Rättsvetenskap och lagstiftning i Norden
Juristförlaget Stockholm, Festskrifter, Rättshistoria
235 sid, 1982  SLUT på förlag

Studier tillägnade Folke Schmidt — Arbetsrätten i utveckling
Norstedts, Festskrifter
258 sid, 1977  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 9 av 9

  © 2017 Jure AB