Festskrifter
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 7 av 10

Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard
DJØF, Festskrifter
Inbunden, 1046 sid, 2003  SLUT på förlag

Festskrift til Mogens Koktvedgaard
DJØF, Festskrifter
Inbunden, 741 sid, 2003, Pris: 942 SEK exkl. moms   

Essays in Honour of Prof. Dr. Gerd Winter — Recht und Um-Welt
Europa Law Publishing, Festskrifter
Inbunden, 462 sid, 2003, Pris: 874 SEK exkl. moms   

Festskrift till Gustaf Lindencrona
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 632 sid, 2003, Pris: 284 SEK exkl. moms   

Festskrift till Åke Frändberg
Iustus, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 369 sid, 2003, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Essays in Honour of Klaus Vogel — International and Comparative Taxation
Kluwer, Festskrifter, Skatterätt
Inbunden, 264 sid, 2002, Pris: 1098 SEK exkl. moms   

Festskrift til Peter Lødrup — Bonus Pater Familias
Gyldendal Akademisk, Festskrifter
Inbunden, 829 sid, 2002, Pris: 2018 SEK exkl. moms   

Till minnet av Sten Hillert — Fastighetsrättsliga studier
Iustus, Festskrifter, Fastighetsrätt
Inbunden, 337 sid, 2002, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Festskrift til Carsten Smith — Rettsteori og rettsliv
Universitetsforlaget, Festskrifter
Inbunden, 990 sid, 2002, Pris: 1926 SEK exkl. moms   

Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen 3. april 2002 — Nybrott og odling
Fagbokforlaget, Festskrifter
Inbunden, 664 sid, 2002  SLUT på förlag

Festskrift till Gösta Walin
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 630 sid, 2002  SLUT på förlag

Festskrift till Nils Jareborg — Flores juris et legum
Iustus, Festskrifter, Straffrätt
Inbunden, 786 sid, 2002, Pris: 892 SEK exkl. moms   

Vänbok till Staffan Westerlund — Fågelperspektiv på rättsordningen
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 528 sid, 2002, Pris: 654 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Sven-Olof Lodin
Norstedts Juridik, Festskrifter
340 sid, 2001  SLUT på förlag

Liber Amicorum Sven-Olof Lodin
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 344 sid, 2001  SLUT på förlag

Festskrift till Hans Stark
Jure, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 438 sid, 2001, Pris: 695 SEK exkl. moms   

Festskrift til Bernard Gomard
GadJura, Festskrifter
Inbunden, 274 sid, 2001  SLUT på förlag

Festskrift till Ulf Bernitz
Jure, Festskrifter
602 sid, 2001, Pris: 990 SEK exkl. moms   

Festskrift til Jørgen Dalberg-Larsen på 60 års-dagen 19. september 2000 — Lovens liv
DJØF, Festskrifter
408 sid, 2000, Pris: 499 SEK exkl. moms   

Festskrift Den danske dommerf­ørening 100 år — Dommeren i det 20. århundrede
DJØF, Festskrifter
Inbunden, 804 sid, 2000  SLUT på förlag

Festskrift till Bengt Ankarloo — Rätten
Nordic Academic Press, Festskrifter
Inbunden, 416 sid, 2000  SLUT på förlag

Vänbok till Bo Broomé — Från grundlag till vardagsjuridik
Hovrätten över Skåne och Blekinge, Festskrifter
232 sid, 2000, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Festskrift till Anna Christensen — Normativa perspektiv
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 681 sid, 2000, Pris: 359 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume II — Judicial Review in International Perspective
Kluwer, Festskrifter, Processrätt
Inbunden, 523 sid, 2000, Pris: 1480 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume I — Judicial Review in European Union Law
Kluwer, Festskrifter, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 674 sid, 2000, Pris: 2677 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 7 av 10

  © 2017 Jure AB