Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 | Nästa
Sida 101 av 101

SOU 2022:33 Om prövning och omprövning — en del av den gröna omställningen
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
655 sid, 2022, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2022:34 I mål — vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
475 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket — en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska
Regeringskansliet, Offentlig rätt
248 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2022:36 Arbetslivskriminalitet — En definition, en inledande bedömning av omfattningen, lärdomar från Norge
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
266 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2022:37 Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott — Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
874 sid, 2022, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap — ett stärkt skydd för barns familjeliv
Regeringskansliet, Familjerätt
1288 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

SOU 2022:39 Ett register för alla bostadsrätter
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
454 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:4 Minska gapet — Åtgärder för jämställda livsinkomster
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Övrigt
670 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:41 Nästa steg — Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
Regeringskansliet, Offentlig rätt
704 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:5 Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
184 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga ( 2 volymer)
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1140 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 — Samhället, tekniken och etiken
Regeringskansliet, Offentlig rätt
218 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
228 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:9 Avfallsbeskattning – En fråga om undantag?
Regeringskansliet, Skatterätt, Offentlig rätt
224 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 | Nästa
Sida 101 av 101

  © 2017 Jure AB