Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Institutet för rättsvetenskaplig forskning
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 4 av 6

Nr. 112 Om jämkning av skadestånd
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
337 sid, 1982  SLUT på förlag

Nr. 198 Om lagstiftning och annat — 22 uppsatser
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
446 sid, 2011, Pris: 728 SEK exkl. moms   

Om stiftelser — studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt
Hessler Henrik
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
525 sid, 1952  SLUT på förlag

Nr. 151 Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare
Bernitz Ulf
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
283 sid, 1993  SLUT på förlag

Nr. 141 Panträtt
Walin Gösta, Millqvist Göran, Persson Annina H.
Norstedts Juridik, Krediträtt, Förmögenhetsrätt, Insolvensrätt
417 sid, 4 uppl, 2022, Pris: 1058 SEK exkl. moms   

Parallel and Conflicting Enforcement of Law
Andersson Torbjörn
Norstedts Juridik, Processrätt
270 sid, 2005  SLUT på förlag

Nr. 180 Parallellhandel — Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
Lidgard Hans Henrik
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Immaterialrätt
425 sid, 2002  SLUT på förlag

Nr. 117 Parlamentarismen i författningen
Sterzel Fredrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
260 sid, 2 uppl, 1999  SLUT på förlag

Nr. 138 Preskription — Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 788 sid, 5 uppl, 2021, Pris: 2054 SEK exkl. moms   

Nr. 214 Preskription och preklusion av fordringar — Innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
181 sid, 2020, Pris: 412 SEK exkl. moms   

Nr. 75 Processen i hovrätt och Högsta domstolen — Rättegång VI
Munck Johan, Welamson Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
275 sid, 6 uppl, 2022, Pris: 532 SEK exkl. moms   

Nr. 76 Processhinder — om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt
Lindblom Per Henrik
Norstedts, Processrätt
292 sid, 1974  SLUT på förlag

Nr. 149 Processuell preklusion — av nya omständigheter eller bevis rörande saken
Lindell Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 671 sid, 1993  SLUT på förlag

Nr. 195 Publicitet om bolagsbeslut — Verkan av registrering och kungörande av uppgifter om aktiebolag
Sandström Torsten
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
352 sid, 2009  SLUT på förlag

Nr. 171 Regeringsrättens avgöranden i litteraturen 1970-1992
Berglöf Sigvard, Wadell Ulla
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 597 sid, 2001, Pris: 1178 SEK exkl. moms   

Nr. 106 Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 884 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 102 Rembursrätt
Gorton Lars
Norstedts, Sjö- och transporträtt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 473 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 205 Rom II-förordningen — Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser
Hellner Michael
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
376 sid, 2014, Pris: 682 SEK exkl. moms   

Nr. 162 Romkonventionen — tillämplig lag för avtalsförpliktelser
Pålsson Lennart
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
188 sid, 1998  SLUT på förlag

Nr. 109 Rätt, rättskällor och rättstillämpning — En lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig, Lyles Max, Valguarnera Filippo
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
567 sid, 6 uppl, 2020, Pris: 671 SEK exkl. moms   

Nr. 109 Rätt, rättskällor och rättstillämpning — en lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
Inbunden, 535 sid, 5 uppl, 1996  SLUT på förlag

Nr. 15 Rättegång I — första häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Heuman Lars, Pauli Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Processrätt
276 sid, 9 uppl, 2016, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 19 Rättegång II — Andra häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
262 sid, 9 uppl, 2015, Pris: 348 SEK exkl. moms   

Nr. 27 Rättegång III — tredje häftet
Ekelöf Per Olof, Andersson Simon, Bellander Henrik, Bylund Torleif, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
372 sid, 8 uppl, 2018, Pris: 416 SEK exkl. moms   

Nr. 79 Rättegång I-V Supplement
Ekelöf Per Olof, Bellander Henrik, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
109 sid, 14 uppl, 2019, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 4 av 6

  © 2017 Jure AB