Prop. 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete
   
 
Titel:Prop. 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete
Utgivningsår:2021
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:77
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare.

Idag handläggs dessa ärenden av Tillväxtverket. Den föreslagna ändringen innebär att Skatteverket bland annat kommer att pröva frågor om godkännande, preliminärt stöd och ytterligare stöd samt ersättning för kostnader för kompetensinsatser enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

I propositionen föreslås också att Skatteverket ska pröva frågor om ersättning för kostnader för kompetensinsatser även när stöd vid korttidsarbete lämnas vid en synnerligen djup lågkonjunktur, dvs. stöd som lämnas enligt 5 § lagen om stöd vid korttidsarbete.

Stöd som lämnas av Skatteverket föreslås tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och tillämpas första gången för ansökningar om godkännande som lämnas efter den 31 mars 2022.
 
  © 2017 Jure AB