Hyra och annan nyttjanderätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

Kooperativ hyresrätt — en handledning för bostadsföretag
SABO, Hyra och annan nyttjanderätt
74 sid, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor
Riksdagen, Hyra och annan nyttjanderätt
203 sid, 2002, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Ds 2002:37 Registrering av hyresförmedlare
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
56 sid, 2002, Pris: 87 SEK exkl. moms   

SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet
Fritzes, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt
343 sid, 2002, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt
Riksdagen, Hyra och annan nyttjanderätt
237 sid, 2001, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
Riksdagen, Hyra och annan nyttjanderätt
120 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2001:27 Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt, Offentlig rätt
436 sid, 2001, Pris: 213 SEK exkl. moms   

Hyresförhandlingslagen (och anslutande lagstiftning) — En kommentar
Billquist Bengt, Olsson Lars
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 300 sid, 2001  SLUT på förlag

SOU 2000:76 Hyresgästinflytande vid ombyggnad — Besittningsskydd vid lokalhyra, Andra hyresrättsliga frågor
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
356 sid, 2000, Pris: 261 SEK exkl. moms   

SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - bilaga — En utvärdering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
387 sid, 2000, Pris: 217 SEK exkl. moms   

SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra — En utvärdering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
144 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:95 Kooperativ hyresrätt
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
340 sid, 2000, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2000:104 Allmännyttan på 2000-talet — beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt, Offentlig rätt
158 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik — En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt
Norberg Per
Juristförlaget i Lund, Hyra och annan nyttjanderätt, Marknadsrätt
Inbunden, 254 sid, 1999, Pris: 225 SEK exkl. moms   

SOU 2000:2 Olika bostadsrättsfrågor
Fritzes, Offentlig rätt, Hyra och annan nyttjanderätt
371 sid, 1999, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Byte och annan överlåtelse av hyresrätt
Hedenberg Magnus
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt
0, 126 sid, 2 uppl, 1998  SLUT på förlag

Kommersiella hyresavtal — en avtalstyp i omvandling
Dahlquist-Sjöberg Anders
Jure, Hyra och annan nyttjanderätt
Inbunden, 530 sid, 1998, Pris: 725 SEK exkl. moms   

Förening eller sidolöpare — Om köpmannaföreningar i köpcentra
Sevilä Kalle R.
Juristförlaget Stockholm, Associationsrätt och värdepappersrätt, Hyra och annan nyttjanderätt
102 sid, 1997, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Bostadsrättens värde — Krediträttsliga studier
Hillert Sten, Jensen Ulf
Iustus, Fastighetsrätt, Krediträtt, Hyra och annan nyttjanderätt
209 sid, 1997, Pris: 305 SEK exkl. moms   

Bostadsrätt
Melz Peter, Victorin Anders
Juristförlaget Stockholm, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
252 sid, 3 uppl, 1996  SLUT på förlag

Konsekvenser av bostadsrättsförenings konkurs
Hammarstolpe Li
Jure, Hyra och annan nyttjanderätt, Insolvensrätt
58 sid, 1995, Pris: 137 SEK exkl. moms   

Hemrätt i hyreshuset — En rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd
Christensen Anna
Juristförlaget Stockholm, Hyra och annan nyttjanderätt
405 sid, 1994  SLUT på förlag

Handbok för hyresnämnd, arrendenämnd och Bostadsdomstolen
Domstolsverket, Hyra och annan nyttjanderätt
Lösblad, 1993  SLUT på förlag

Hyresförhandling om lokaler
Klasvik Jonas
Publica, Hyra och annan nyttjanderätt
74 sid, 1993  SLUT på förlag

Hyresrätt som dellikvid — vid köp av småhusfastighet eller bostadsrätt
Adolfsson Kjell, Hillert Sten
Iustus, Hyra och annan nyttjanderätt
292 sid, 1991, Pris: 381 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

  © 2017 Jure AB