Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 20 av 22

BRÅ rapport 2002:14 Våld mot kvinnor i nära relationer — En kartläggning
BRÅ, Kriminologi
70 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång
BRÅ, Kriminologi
38 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Vem bryr sig? — Om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer med funktionshinder
Lewin Barbro
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
158 sid, 2002  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2002:16 Butiksrån
BRÅ, Kriminologi
63 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:17 Narkotikastatistik 2001 — Narcotic Drugs Statistics
BRÅ, Kriminologi
53 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Rättspsykiatrisk vård — utvärdering - omvärdering
Socialstyrelsen, Kriminologi
54 sid, 2002  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2002:13 Kriminalstatistik 2001 — Criminal Statistics
BRÅ, Kriminologi
228 sid, 2002, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Flickan och skulden — En bok om samhällets syn på våldtäkt
Wennstam Katarina
Bonniers, Kriminologi
212 sid, 2002  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2002:7 Organiserad brottslighet — Lösa maskor eller fasta nätverk
BRÅ, Kriminologi
56 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:5 Brottsnivåerna i landets kommuner — En statistisk undersökning
BRÅ, Kriminologi
70 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:9 Hatbrott — En uppföljning av rättsväsendets insatser
BRÅ, Kriminologi
51 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:10 Miljöstraffrätt i praktiken — En studie av rättstillämpningen
BRÅ, Kriminologi
51 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:4 Varför har brottsuppklaringen minskat? — En analys av orsakerna
BRÅ, Kriminologi
51 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Butiksstölder — problembild och åtgärder
BRÅ, Kriminologi
35 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:3 Lugna gatan — En granskning av tunnelbane- och juniorverksamheterna
BRÅ, Kriminologi
47 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:2 Crime Trends in Sweden 1998-2000
BRÅ, Kriminologi
266 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:1 Ekobrott — Utvecklingen av några centrala brottstyper
BRÅ, Kriminologi
48 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Ofrid? — Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå Kommun
Eriksson Hjelde
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
162 sid, 2001, Pris: 152 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 20 av 22

  © 2017 Jure AB