Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 3 av 20

Våldets sociala dimensioner — Individ, relation, organisation
Edling Christofer, Rostami Amir
Studentlitteratur, Kriminologi
249 sid, 2017, Pris: 335 SEK exkl. moms   

Crime and Justice Volume 45 A review of research — Sentencing Policies and Practices in Western Countries
Tonry Michael
Chicago university press, Kriminologi, Straffrätt, Utländsk rätt
508 sid, 2016, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Tjugo verkliga mord — en rättsläkare minns
Rammer Lennart
Stevali, Kriminologi
262 sid, 2016, Pris: 203 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:21 Skolundersökningen om brott 2015 — Om utsatthet och delaktighet i brott
Fritzes, Kriminologi
82 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017
Wolters Kluwer Sverige, Kriminologi, Straffrätt, Försäkringsrätt
135 sid, 2016, Pris: 185 SEK exkl. moms   

STS Rapport 2016:3 En polismyndighet i tiden — ett tiopunktsprogram för framtidens polis
Jure, Kriminologi, Straffrätt
26 sid, 2016, Pris: 70 SEK exkl. moms   

Brottsoffer — rättsliga perspektiv
Granström Görel, Mannelqvist Ruth
Studentlitteratur, Kriminologi
170 sid, 2016, Pris: 308 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:17 It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem
Fritzes, Kriminologi
148 sid, 2016, Pris: 250 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:13 Otillåten påverkan mot myndighetspersoner — En uppföljning
Fritzes, Kriminologi
228 sid, 2016, Pris: 324 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:14 Otillåten påverkan mot Migrationsverket
Fritzes, Kriminologi
107 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:10 Kriminell infiltration av företag
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2016, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Hatbrott? — En introduktion
Granström Görel, Mellgren Caroline, Tiby Eva
Studentlitteratur, Kriminologi, Straffrätt
136 sid, 2016, Pris: 299 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:8 Målsägandes medverkan i rättsprocessen
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:9 Bedrägeribrottsligheten i Sverige — Kartläggning och åtgärdsförslag
Fritzes, Kriminologi
272 sid, 2016, Pris: 346 SEK exkl. moms   

En svensk tiger — vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån
Kjöller Hanne
Fri tanke, Kriminologi
301 sid, 2016, Pris: 224 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
Fritzes, Kriminologi
102 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

I forkant — Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
Myhre Lie Elisabeth
Gyldendal, Kriminologi, Utländsk rätt
335 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 639 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2015:21 Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen — Slutrapport
Fritzes, Kriminologi
44 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 3 av 20

  © 2017 Jure AB