Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 1 av 22

BRÅ Rapport 2018:15 Skolundersökningen om brott 2017 — Om utsatthet och delaktighet i brott
Fritzes, Kriminologi
88 sid, 2018, Pris: 194 SEK exkl. moms   

"Har Du varit ute och shoppat, Jacob?" — En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet
Wesser Erik
Lunds universitet, Kriminologi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Straffrätt
217 sid, 2001, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Adolescent Sexual Offending — prevalence, risk factors and outcome
Kjellgren Cecilia
Lunds universitet, Kriminologi
371 sid, 2009, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Allmän Polislära
Johansson Frank
Allmänna Polisförlaget, Offentlig rätt, Kriminologi, Straffrätt
195 sid, 2015  SLUT på förlag

Allmän Polislära - Förundersökning och brottsutredning
Johansson Frank
Allmänna Polisförlaget, Offentlig rätt, Kriminologi, Straffrätt
223 sid, 2015  SLUT på förlag

An Introduction to Criminological Theory
Hopkins Burke Roger
Willan Publishing, Kriminologi
300 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 299 SEK exkl. moms   

Att balansera mellan kontroll och kontakt — Lokala polisers arbete med ungdomar
Pettersson Tove
Studentlitteratur, Kriminologi, Offentlig rätt
169 sid, 2012, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Avancerad förhörs- och intervjumetodik
Christianson Sven-Åke
Natur och Kultur, Övrigt, Kriminologi
Inbunden, 295 sid, 1998  SLUT på förlag

Barnsexhandel — kommersiell sexuell exploatering av barn
Karlén Helena, m. fl.
Jure, Straffrätt, Kriminologi
178 sid, 2009, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Beviskrav, ressourcer og opportunitet — En retssociologisk analyse af påtaleopgivelse og tiltalefrafald
Kruize Peter
DJØF, Kriminologi
183 sid, 2004, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Bilder av polisarbete — Samhällsuppdrag, dilemman & kunskapskrav
Agevall Lena, Jenner Håkan
Växjö University Press, Kriminologi
151 sid, 2006  SLUT på förlag

Bjugnformeln — Historien om jakten på Ulf Hammern
Kringstad Hans
Lindeberg & Östling Förlag, Kriminologi
307 sid, 2005, Pris: 174 SEK exkl. moms   

Bokföringsbrott — en studie i selektion
Korsell Lars E.
Stockholms universitet, Kriminologi
278 sid, 2003  SLUT på förlag

Break the silence on domestic violence
Council of Europe Publishing, Kriminologi, Internationell rätt
64 sid, 2008, Pris: 305 SEK exkl. moms   

Breaking Rules — The Social and Situational Dynamics of Young Peoples Urban Crime
Wikström Per-Olof, Oberwittler Dietrich, Treiber Kyle, Hardie Beth
Oxford University Press, Kriminologi
479 sid, 2013, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Brott och minne — Berättelser om grova brott i känslo- och minnesperspektiv
Wentz Görel
Natur och Kultur, Övrigt, Kriminologi
Inbunden, 260 sid, 1996  SLUT på förlag

Brottet, offret och förövaren — Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000
Bergenheim Åsa
Carlssons, Kriminologi
Inbunden, 479 sid, 2005, Pris: 255 SEK exkl. moms   

Brottslighet och utsatthet i Malmö
Väfors Fritz Marie, Khoshnood Ardavan
Studentlitteratur, Kriminologi
171 sid, 2019, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Brottsligheten och samhället
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Studentlitteratur, Kriminologi
314 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Brottsoffer — rättsliga perspektiv
Granström Görel, Mannelqvist Ruth, red.
Studentlitteratur, Kriminologi, Straffrätt, Processrätt
223 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 326 SEK exkl. moms   

Brottsoffer — deras reaktioner och behov
Lagerbäck Björn
BOJ - Brottsofferjourernas riksförbund, Kriminologi
27 sid, 2006, Pris: 161 SEK exkl. moms   

Brottsoffer — Från teori till praktik
Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke, Hägglund Bo
Jure, Kriminologi, Straffrätt
Inbunden, 308 sid, 2001, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Brottsoffer i rättskedjan
Enarsson Therese
Iustus, Straffrätt, Kriminologi
Inbunden, 258 sid, 2013, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Brottsoffer i rättsprocessen — Om ideala brottsoffer och goda myndigheter
Lindgren Magnus
Jure, Kriminologi
442 sid, 2004, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi, Straffrätt, Skadeståndsrätt
172 sid, 2003, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 1 av 22

  © 2017 Jure AB