Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 18 av 21

Rethinking Rape Law
McGlynn Clare, Munro Vanessa E.
Routledge, Kriminologi
347 sid, 2010, Pris: 1027 SEK exkl. moms   

Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning — riktlinjer och reflexioner
Fritzes, Kriminologi, Straffrätt
103 sid, 2000  SLUT på förlag

Rural Criminology
Donnermeyer Joseph F, Dekeseredy Walter
Routledge, Kriminologi
175 sid, 2014, Pris: 333 SEK exkl. moms   

Rättsmedicin
Thomsen Jørgen Lange
Liber, Offentlig rätt, Kriminologi
Inbunden, 448 sid, 2006, Pris: 987 SEK exkl. moms   

Rättspsykiatrisk vård — utvärdering - omvärdering
Socialstyrelsen, Kriminologi
54 sid, 2002  SLUT på förlag

Rättspsykologi — Den forensiska psykologin i Sverige - en kunskapsöversikt
Christianson Sven-Åke
Natur och Kultur, Övrigt, Kriminologi
Inbunden, 360 sid, 1996  SLUT på förlag

Samhället och de unga lagöverträdarna
Clevesköld Lars, Thunved Birgit, Thunved Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Kriminologi
326 sid, 6 uppl, 2019, Pris: 554 SEK exkl. moms   

Separationer och mäns våld mot kvinnor
Ekbrand Hans
Göteborgs universitet, Kriminologi
297 sid, 2006  SLUT på förlag

Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar
Svedin Carl Göran, Banck Lena
Studentlitteratur, Kriminologi
300 sid, 2002, Pris: 458 SEK exkl. moms   

Situational Prevention of Organised Crimes
Bullock Karen, Clarke Ronald V., Tilley Nick
Willan Publishing, Kriminologi
Inbunden, 216 sid, 2010, Pris: 492 SEK exkl. moms   

Slagen dam — Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning
Lundgren Eva, Heimer Gun, Westerstrand Jenny, Kalliokoski Anne-Marie
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
140 sid, 2001  SLUT på förlag

Smygande hot — en bok om stalkning
Syrén Agneta
Nätnavet, Övrigt, Kriminologi
115 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Socialt arbete med brottsoffer — Sympati, empati och organisering
Svensson Kerstin
Carlssons, Kriminologi
Inbunden, 207 sid, 2006  SLUT på förlag

SOU 1999:90 Narkotikastatistik — Om samhällets behov av information om narkotikautvecklingen
Fakta Infodirekt, Kriminologi
92 sid, 1999, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott
Fritzes, Straffrätt, Kriminologi
221 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2004:121 Slag i luften — En utredning om myndigheter, mansvåld och makt
Fritzes, Kriminologi
292 sid, 2004, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten
Fritzes, Offentlig rätt, Kriminologi
177 sid, 2004, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård - Del 1
Fritzes, Straffrätt, Kriminologi
659 sid, 2005, Pris: 374 SEK exkl. moms   

SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård - Del 2
Fritzes, Straffrätt, Kriminologi
436 sid, 2005, Pris: 374 SEK exkl. moms   

SOU 2008:71 Uppföljningen av kriminalvårdens effektiviseringsarbete
Fritzes, Kriminologi
92 sid, 2008, Pris: 193 SEK exkl. moms   

SOU 2009:66 Signalspaning för polisiära behov
Fritzes, Offentlig rätt, Kriminologi, Straffrätt
214 sid, 2009, Pris: 237 SEK exkl. moms   

SOU 2009:80 Kriminalvården - ledning och styrning
Fritzes, Offentlig rätt, Kriminologi
393 sid, 2009, Pris: 360 SEK exkl. moms   

SOU 2010:15 Kriminella grupperingar — motverka rekrytering och underlätta avhopp
Fritzes, Kriminologi, Offentlig rätt, Straffrätt
224 sid, 2010, Pris: 299 SEK exkl. moms   

SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld — Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014
Fritzes, Offentlig rätt, Kriminologi
235 sid, 2014, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 18 av 21

  © 2017 Jure AB