Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 9 av 21

BRÅ rapport 2011:7 Storskaliga skattebrott — En kartläggning av skattebrottslingens kostnader
BRÅ, Kriminologi, Skatterätt
181 sid, 2011, Pris: 278 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2012:1 Polisens utredningar av hedersrelaterat våld
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt, Processrätt
86 sid, 2012, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Brå rapport 2012:10 Förebygga illegal utförsel av kulturföremål
BRÅ, Kriminologi
111 sid, 2012, Pris: 179 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2012:11 Kriminalstatistik 2011
BRÅ, Kriminologi
333 sid, 2012, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2012:12 Otillåten påverkan mot företag — En undersökning om utpressning
BRÅ, Kriminologi
134 sid, 2012, Pris: 207 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2012:15 Återfall i brott — Mönster i risken för återfall bland lagförda personer
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt
97 sid, 2012, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2012:4 Samhällstjänst — Dagens situation och framtida möjligheter
BRÅ, Kriminologi
65 sid, 2012, Pris: 144 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2012:5 Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden
Nelander Kerstin , Hradilova Selin Klara
BRÅ, Kriminologi
132 sid, 2012, Pris: 208 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2012:6 Utpressning i Sverige — Tvistelösning, bestraffning och affärsidé
BRÅ, Kriminologi
105 sid, 2012, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2013:11 Bemötande i domstol
BRÅ, Kriminologi, Processrätt
128 sid, 2013, Pris: 184 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser — Vad har den lett till?
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt
92 sid, 2013, Pris: 189 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2013:18 Kriminalstatistik 2012
BRÅ, Kriminologi
340 sid, 2013, Pris: 346 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2013:21 Polisers syn på brottsförebyggande arbete — Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt
80 sid, 2013, Pris: 152 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2013:6 Polisens utredningar av butiksrån — Kan fler brott klaras upp?
BRÅ, Kriminologi
52 sid, 2013, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 9 av 21

  © 2017 Jure AB