Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 20 av 20

Ungdomar som begår brott — vilka insatser fungerar?
Andershed Henrik, Andershed Anna-Karin
Gothia, Kriminologi
177 sid, 2010  SLUT på förlag

Utsatta och sårbara brottsoffer
Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke, Hägglund Bo
Jure, Kriminologi, Straffrätt
Inbunden, 299 sid, 2004, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Utsatta och sårbara brottsoffer - Särtryck
Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke, Hägglund Bo
Jure, Kriminologi, Straffrätt
56 sid, 2004, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Vanmakt — Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet
Rangborg Matilda
Jure, Kriminologi, Straffrätt
136 sid, 2010, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Varför berättar de inte? — Om att utnyttjas i barnpornografi
Svedin Carl Göran, Back Christina
Rädda barnen, Kriminologi
93 sid, 2003  SLUT på förlag

Varför går hon?
Holmberg Carin, Enander Viveka
Studentlitteratur, Kriminologi
142 sid, 2012, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Vem bryr sig? — Om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer med funktionshinder
Lewin Barbro
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
158 sid, 2002  SLUT på förlag

Vem kan man lita på? — Barn och unga berättar om brott
Barnombudsmannen, Kriminologi
48 sid, 2007, Pris: 80 SEK exkl. moms   

Victims - Support and assistance
Council of Europe Publishing, Kriminologi, Internationell rätt
262 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Victims of Crime — Theory and Practice
Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke, Hägglund Bo
Jure, Kriminologi, Straffrätt
293 sid, 2005, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Viktimologisk forskning — Brottsoffer i teori och metod
Heber Anita, Tiby Eva, Wikman Sofia
Studentlitteratur, Kriminologi
401 sid, 2012, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Vittnespsykologi
Granhag Pär Anders
Studentlitteratur, Kriminologi
153 sid, 2001, Pris: 377 SEK exkl. moms   

Våld mot kvinnor — Rapport 2010:2
Lindgren Magnus, Strandell Peter
Jure, Kriminologi, Straffrätt
44 sid, 2010, Pris: 83 SEK exkl. moms   

Våldets normaliseringsprocess
Lundgren Eva
ROKS, Kriminologi
110 sid, 2004  SLUT på förlag

Våldets offer - vårt ansvar — Rapport från nordisk konferens hösten 2002
Nordborg Gudrun, Sigfridsson Anna
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
196 sid, 2004, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Våldets sociala dimensioner — Individ, relation, organisation
Edling Christofer, Rostami Amir
Studentlitteratur, Kriminologi
249 sid, 2017, Pris: 335 SEK exkl. moms   

Våldsutsatta kvinnor — samhällets ansvar
Heimer Gun, Björck Annika, Kunosson Chrystal
Studentlitteratur, Kriminologi
303 sid, 3 uppl, 2014, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Övergrepp mot kvinnor och barn — Den rättsliga hanteringen
Diesen Christian, Diesen Eva F.
Norstedts Juridik, Processrätt, Kriminologi, Straffrätt
390 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 20 av 20

  © 2017 Jure AB