Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 11 av 21

BRÅ rapport 2015:3 Kontaktförbud — En utvärdering av ändringarna i lagen 2011
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt
78 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2015:6 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet
BRÅ, Kriminologi
124 sid, 2015, Pris: 162 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:10 Kriminell infiltration av företag
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2016, Pris: 220 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:13 Otillåten påverkan mot myndighetspersoner — En uppföljning
Fritzes, Kriminologi
228 sid, 2016, Pris: 324 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:14 Otillåten påverkan mot Migrationsverket
Fritzes, Kriminologi
107 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:17 It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem
Fritzes, Kriminologi
148 sid, 2016, Pris: 250 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:21 Skolundersökningen om brott 2015 — Om utsatthet och delaktighet i brott
Fritzes, Kriminologi
82 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:8 Målsägandes medverkan i rättsprocessen
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2016, Pris: 194 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2016:9 Bedrägeribrottsligheten i Sverige — Kartläggning och åtgärdsförslag
Fritzes, Kriminologi
272 sid, 2016, Pris: 346 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2017:14 Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott — En utvärdering av 2010 års reform
Fritzes, Skadeståndsrätt, Kriminologi
2017, Pris: 199 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2017:4 Stora förundersökningar och brottmål — Utveckling, omfång och karaktär
Fritzes, Kriminologi
98 sid, 2017, Pris: 199 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2017:5 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Fritzes, Kriminologi
364 sid, 2017, Pris: 364 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2017:6 Att minska isolering i häkte — Lägesbild och förslag
Fritzes, Kriminologi, Straffrätt
120 sid, 2017, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 11 av 21

  © 2017 Jure AB