Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 7 av 21

BRÅ rapport 2007:6 Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer
BRÅ, Kriminologi
59 sid, 2007, Pris: 123 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2007:7 Narkotikadistributörer — En studie av grossisterna
BRÅ, Kriminologi
139 sid, 2007, Pris: 179 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:11 Barn som begått brott — Socialtjänstens och polisens åtgärder
BRÅ, Kriminologi
53 sid, 2008, Pris: 126 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:12 Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott
BRÅ, Kriminologi
75 sid, 2008, Pris: 126 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:14 Illegal handel med hotade djur- och växtarter
BRÅ, Kriminologi, Miljörätt
96 sid, 2008, Pris: 160 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:17 Kriminalstatistik 2007
BRÅ, Kriminologi
267 sid, 2008, Pris: 281 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:18 Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse — En effektstudie
BRÅ, Kriminologi
54 sid, 2008, Pris: 126 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007
BRÅ, Kriminologi
474 sid, 2008, Pris: 339 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:24 Sexuell människohandel — En fråga om tillgång och efterfrågan
Fritzes, Kriminologi
102 sid, 2008, Pris: 168 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:25 Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
Fritzes, Kriminologi
100 sid, 2008, Pris: 168 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:6 Samverkan mot bidragsbedrägerier — Exemplet Västmanland och Skåne
BRÅ, Kriminologi
94 sid, 2008, Pris: 159 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2009:1 Misshandel mellan obekanta — Kan fler brott klaras upp? Del 2
Fritzes, Kriminologi
66 sid, 2009, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 7 av 21

  © 2017 Jure AB