Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 11 av 21

BRÅ rapport 2009:17 Kriminalstatistik 2008
Fritzes, Kriminologi, Straffrätt
284 sid, 2009, Pris: 294 SEK exkl. moms   

SOU 2009:66 Signalspaning för polisiära behov
Fritzes, Offentlig rätt, Kriminologi, Straffrätt
214 sid, 2009, Pris: 237 SEK exkl. moms   

Stora trygghetsboken — Om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete - en lägesbeskrivning
Lindgren Yamile, Pettersson Karl-Åke, Lindgren Magnus
Jure, Kriminologi, Straffrätt
177 sid, 2009, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Barnsexhandel — kommersiell sexuell exploatering av barn
Karlén Helena, m. fl.
Jure, Straffrätt, Kriminologi
178 sid, 2009, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Computer Crime
Carr Indira
Ashgate, Kriminologi, Straffrätt
Inbunden, 576 sid, 2009, Pris: 2105 SEK exkl. moms   

Gängbekämpning — Om polisinsatser mot organiserad brottslighet
Björk Micael
Gleerups, Kriminologi
160 sid, 2009  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2009:5 Utvärdering av Kronobergsmodellen — En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö
Fritzes, Kriminologi, Offentlig rätt, Straffrätt
58 sid, 2009, Pris: 132 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2009:6 Grövre våld i skolan
Fritzes, Kriminologi
114 sid, 2009, Pris: 165 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2009:2 NTU 2008 — Om utsatthet, trygghet och förtroende
BRÅ, Kriminologi
142 sid, 2009, Pris: 189 SEK exkl. moms   

BRÅ Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet
BRÅ, Kriminologi
96 sid, 2009, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi, Straffrätt, Skadeståndsrätt
160 sid, 2009, Pris: 182 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2009:1 Misshandel mellan obekanta — Kan fler brott klaras upp? Del 2
Fritzes, Kriminologi
66 sid, 2009, Pris: 132 SEK exkl. moms   

International Electronic Evidence
Mason Stephen
British Institute of International and Comparative Law, Processrätt, Internationell privat- och processrätt, Kriminologi
Inbunden, 1002 sid, 2008, Pris: 1400 SEK exkl. moms   

Kulturarvsbrott
Korsell Lars E., Källman Linda
Riksantikvarieämbetet, Straffrätt, Kriminologi
185 sid, 2008  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2008:25 Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
Fritzes, Kriminologi
100 sid, 2008, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Break the silence on domestic violence
Council of Europe Publishing, Kriminologi, Internationell rätt
64 sid, 2008, Pris: 305 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:24 Sexuell människohandel — En fråga om tillgång och efterfrågan
Fritzes, Kriminologi
102 sid, 2008, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Trygghetsvandringar
BRÅ, Kriminologi
64 sid, 2008, Pris: 126 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007
BRÅ, Kriminologi
474 sid, 2008, Pris: 339 SEK exkl. moms   

Med våldsam hand — Om mord, dråp, mordbrand och mordförsök på Gotland under 1800-talet
Daun Torsten
Gotlandica, Rättshistoria, Kriminologi
Inbunden, 264 sid, 2008  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 11 av 21

  © 2017 Jure AB