Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 11 av 22

Narkotika — Om problem och politik
Olsson Börje, Blomqvist Jan, Edman Johan, Göransson Birgitta, Sahlin Ingrid , Träskman Per Ole, Törnqvist Daniel
Norstedts Juridik, Kriminologi
282 sid, 2011, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Festskrift till Per Ole Träskman
Norstedts Juridik, Festskrifter, Straffrätt, Kriminologi
Inbunden, 580 sid, 2011, Pris: 1059 SEK exkl. moms   

Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2010
Jure, Kriminologi, Straffrätt
65 sid, 2011, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2010:16 Narkotikastatistik 2009
Fritzes, Kriminologi, Straffrätt
74 sid, 2010, Pris: 129 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2010:17 Volontärer inom polisen — Analys och rekommendationer
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt
102 sid, 2010, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Kriminalvård i praktiken — Strategier för att minska återfall i brott och missbruk
Berman Anne H, Farbring Carl Åke
Studentlitteratur, Kriminologi
797 sid, 2010, Pris: 561 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2010:15 Kriminalstatistik 2009
BRÅ, Kriminologi
302 sid, 2010, Pris: 302 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2010:12 Hatbrott 2009
BRÅ, Kriminologi
136 sid, 2010, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Ungdomar som begår brott — vilka insatser fungerar?
Andershed Henrik, Andershed Anna-Karin
Gothia, Kriminologi
177 sid, 2010  SLUT på förlag

Brå Rapport 2010:14 Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse
BRÅ, Kriminologi
64 sid, 2010, Pris: 129 SEK exkl. moms   

Trygghet i boende
Eriksson Thomas
Jure, Kriminologi
111 sid, 2010, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Vanmakt — Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet
Rangborg Matilda
Jure, Kriminologi, Straffrätt
136 sid, 2010, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Våld mot kvinnor — Rapport 2010:2
Lindgren Magnus, Strandell Peter
Jure, Kriminologi, Straffrätt
44 sid, 2010, Pris: 83 SEK exkl. moms   

International Politiret
Henricson Ib
DJØF, Offentlig rätt, Kriminologi, Straffrätt
382 sid, 2010, Pris: 759 SEK exkl. moms   

Offenders or Citizens? — Readings in rehabilitation
Priestley Philip , Vanstone Maurice
Willan Publishing, Kriminologi
Inbunden, 340 sid, 2010, Pris: 873 SEK exkl. moms   

BRÅ Lokal organiserad brottslighet — en handbok om motåtgärder
BRÅ, Kriminologi
340 sid, 2010, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Rethinking Rape Law
McGlynn Clare, Munro Vanessa E.
Routledge, Kriminologi
347 sid, 2010, Pris: 1027 SEK exkl. moms   

Situational Prevention of Organised Crimes
Bullock Karen, Clarke Ronald V., Tilley Nick
Willan Publishing, Kriminologi
Inbunden, 216 sid, 2010, Pris: 492 SEK exkl. moms   

Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
Fritzes, Straffrätt, Kriminologi
165 sid, 2010, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Prop. 2009/10:135 En ny fängelse- och häktningslagstiftning
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt, Kriminologi
356 sid, 2010, Pris: 162 SEK exkl. moms   

SOU 2010:15 Kriminella grupperingar — motverka rekrytering och underlätta avhopp
Fritzes, Kriminologi, Offentlig rätt, Straffrätt
224 sid, 2010, Pris: 299 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 11 av 22

  © 2017 Jure AB