Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 22 av 22

Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
Sahlin Ingrid
Arkiv, Kriminologi
178 sid, 2000, Pris: 156 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2000:8 Medling vid brott — Slutrapport från en försöksverksamhet
BRÅ, Kriminologi
61 sid, 2000, Pris: 78 SEK exkl. moms   

SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott
Fritzes, Straffrätt, Kriminologi
221 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2000:16 Domstolsstatistik 1999
BRÅ, Kriminologi
45 sid, 2000, Pris: 68 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2000:20 Från anstalt till livet i frihet — Delrapport 1 : Inför muck
BRÅ, Kriminologi
66 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2000:19 Finansiella offshore-marknader och skatteparadis
BRÅ, Kriminologi, Skatterätt
70 sid, 2000, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning — riktlinjer och reflexioner
Fritzes, Kriminologi, Straffrätt
103 sid, 2000  SLUT på förlag

SOU 1999:90 Narkotikastatistik — Om samhällets behov av information om narkotikautvecklingen
Fakta Infodirekt, Kriminologi
92 sid, 1999, Pris: 127 SEK exkl. moms   

Avancerad förhörs- och intervjumetodik
Christianson Sven-Åke
Natur och Kultur, Övrigt, Kriminologi
Inbunden, 295 sid, 1998  SLUT på förlag

Hemligheter och minnen — Att utreda tillförlitligheten i sexualbrottmål
Hellblom Sjögren Lena
Norstedts Juridik, Processrätt, Kriminologi
426 sid, 1997  SLUT på förlag

Brott och minne — Berättelser om grova brott i känslo- och minnesperspektiv
Wentz Görel
Natur och Kultur, Övrigt, Kriminologi
Inbunden, 260 sid, 1996  SLUT på förlag

Rättspsykologi — Den forensiska psykologin i Sverige - en kunskapsöversikt
Christianson Sven-Åke
Natur och Kultur, Övrigt, Kriminologi
Inbunden, 360 sid, 1996  SLUT på förlag

Brottsoffrens rättigheter — i brottmålsprocessen
Fredriksson Max, Malm Ulf
Norstedts Juridik, Straffrätt, Kriminologi
2012 sid, 4 uppl, 152  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 22 av 22

  © 2017 Jure AB