Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 19 av 21

BRÅ rapport 2002:5 Brottsnivåerna i landets kommuner — En statistisk undersökning
BRÅ, Kriminologi
70 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:9 Hatbrott — En uppföljning av rättsväsendets insatser
BRÅ, Kriminologi
51 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:10 Miljöstraffrätt i praktiken — En studie av rättstillämpningen
BRÅ, Kriminologi
51 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:4 Varför har brottsuppklaringen minskat? — En analys av orsakerna
BRÅ, Kriminologi
51 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Butiksstölder — problembild och åtgärder
BRÅ, Kriminologi
35 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:3 Lugna gatan — En granskning av tunnelbane- och juniorverksamheterna
BRÅ, Kriminologi
47 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:2 Crime Trends in Sweden 1998-2000
BRÅ, Kriminologi
266 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2002:1 Ekobrott — Utvecklingen av några centrala brottstyper
BRÅ, Kriminologi
48 sid, 2002, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Ofrid? — Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå Kommun
Eriksson Hjelde
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
162 sid, 2001, Pris: 152 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:19 Narkotikastatistik 2000 — Personer lagförda för narkotikabrott
BRÅ, Kriminologi
53 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:18 Brottsligheten i olika länder
BRÅ, Kriminologi
52 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:17 Miljödriven utveckling - på gott och ont?
BRÅ, Kriminologi, Miljörätt
48 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:15 Kriminell utveckling — Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser
BRÅ, Kriminologi
50 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:16 Kriminalstatistik 2000
BRÅ, Kriminologi
219 sid, 2001, Pris: 244 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:12 Kriminalstatistik 1999
BRÅ, Kriminologi
219 sid, 2001, Pris: 244 SEK exkl. moms   

"Har Du varit ute och shoppat, Jacob?" — En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet
Wesser Erik
Lunds universitet, Kriminologi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Straffrätt
217 sid, 2001, Pris: 352 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:14 Domstolsstatistik 2000
BRÅ, Kriminologi
45 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:11 Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer
BRÅ, Kriminologi
47 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Vittnespsykologi
Granhag Pär Anders
Studentlitteratur, Kriminologi
153 sid, 2001, Pris: 377 SEK exkl. moms   

Imprisonment Today and Tomorrow — International Perspectives on Prisoners Rights and Prison Conditions
van Zyl Smit Dirk, Dünkel Frieder
Kluwer, Kriminologi, Straffrätt
Inbunden, 879 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 1710 SEK exkl. moms   

Repairing the Irreparable — State compensation to crime victims in the European Union
Mikaelsson Julia, Wergens Anna
Brottsoffermyndigheten, Straffrätt, Kriminologi
415 sid, 2001, Pris: 187 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:10 Brottsutvecklingen i Sverige 1998-2000
BRÅ, Kriminologi
254 sid, 2001, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Nästa
Sida 19 av 21

  © 2017 Jure AB