Kriminologi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 7 av 22

SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld — Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014
Fritzes, Offentlig rätt, Kriminologi
235 sid, 2014, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Rural Criminology
Donnermeyer Joseph F, Dekeseredy Walter
Routledge, Kriminologi
175 sid, 2014, Pris: 333 SEK exkl. moms   

Från ord till handling — Ett nationellt brottsförebyggande program
Jure, Kriminologi, Straffrätt
38 sid, 2014, Pris: 84 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? — Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt, Straffrätt
156 sid, 2014, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014
Norstedts Juridik, Kriminologi, Straffrätt, Försäkringsrätt
130 sid, 2014, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Våldsutsatta kvinnor — samhällets ansvar
Heimer Gun, Björck Annika, Kunosson Chrystal
Studentlitteratur, Kriminologi
303 sid, 3 uppl, 2014  SLUT på förlag

Ekonomisk brottslighet — En nordisk reader
Alalehto Tage, Korsell Lars E., Larsson Paul
Studentlitteratur, Straffrätt, Kriminologi, Ekonomi
752 sid, 2014, Pris: 568 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2014:12 Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen — Delrapport 2
BRÅ, Kriminologi
80 sid, 2014, Pris: 152 SEK exkl. moms   

Svensk polis — Pusselbiten som inte passar in
Wennström Bo
Jure, Kriminologi, Straffrätt, Offentlig rätt
142 sid, 2014, Pris: 182 SEK exkl. moms   

Essays on Criminalisation & Sanctions
Ulväng Magnus, Cameron Iain
Iustus, Kriminologi, Straffrätt
228 sid, 2014, Pris: 300 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2014:10 Gå på pengarna — Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning
BRÅ, Kriminologi
172 sid, 2014, Pris: 249 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2014:8 Brott i nära relationer — En nationell kartläggning
BRÅ, Kriminologi
160 sid, 2014, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt
Riksdagen, Straffrätt, Kriminologi
252 sid, 2014  SLUT på förlag

Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2013
Jure, Kriminologi, Straffrätt, Statsvetenskap och politik
81 sid, 2014, Pris: 140 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2014:4 Korruption i Myndighetssverige
BRÅ, Kriminologi
164 sid, 2014, Pris: 249 SEK exkl. moms   

BRÅ Rapport 2014:1 NTU 2013 — Om utsatthet, otrygghet och förtroende
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt
168 sid, 2014, Pris: 249 SEK exkl. moms   

International Criminal Law
Cassese Antonio
Oxford University Press, Straffrätt, Kriminologi
414 sid, 3 uppl, 2013, Pris: 535 SEK exkl. moms   

Breaking Rules — The Social and Situational Dynamics of Young Peoples Urban Crime
Wikström Per-Olof, Oberwittler Dietrich, Treiber Kyle, Hardie Beth
Oxford University Press, Kriminologi
479 sid, 2013, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Den talande tystnaden — (Heders)mordet i Kurdistan
Palmberg Kjell
Vulcan, Kriminologi, Rättshistoria, Övrigt
379 sid, 2013, Pris: 187 SEK exkl. moms   

Den svenska medlingsmodellen — till nytta för brottsoffret?
Jacobsson Maritha, Wahlin Lottie, Andersson Tommy
Gleerups, Kriminologi
140 sid, 2013  SLUT på förlag

BRÅ Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser — Vad har den lett till?
BRÅ, Kriminologi, Offentlig rätt
92 sid, 2013, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Nästa
Sida 7 av 22

  © 2017 Jure AB