Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 37 av 52

SOU 2007:6 Målsägandebiträdet. Ett aktivt stöd i rättsprocessen
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
586 sid, 2007, Pris: 586 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:35 En ny indelningsgrund för vissa domsagor
Riksdagen, Processrätt
29 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 51 — Procedural Law - Court Administrations
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt
Inbunden, 653 sid, 2007, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Arbitration International 2007 - endast häften
Kluwer, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2007, Pris: 4497 SEK exkl. moms   

Handbook on Construction Arbitration and ADR
Carbonneau Thomas E., Jaeggi Jeanette A.
Juris Publishing, Processrätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 328 sid, 2007, Pris: 794 SEK exkl. moms   

Bevisvärdering av utsagor i brottmål
Schelin Lena
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 281 sid, 2007, Pris: 666 SEK exkl. moms   

EC Law in Judicial Review
Gordon Richard
Oxford University Press, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 534 sid, 2007, Pris: 1252 SEK exkl. moms   

Mekling i rettskonflikter — Rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene
Austbø Anne, Engebretsen Geir
Cappelen, Processrätt
214 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 537 SEK exkl. moms   

Voldgiftsloven — med kommentarer
Högetveit Borgar
Gyldendal, Processrätt
Inbunden, 534 sid, 2006, Pris: 1264 SEK exkl. moms   

Straffprocessrätt för polisutbildningen
Helminen Klaus
Polisskolan, Processrätt
272 sid, 2006, Pris: 640 SEK exkl. moms   

Commercial Arbitration in the Arab Middle East — Sharia, Lebanon, Syria and Egypt
Saleh Samir
Hart, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 478 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 2096 SEK exkl. moms   

The Negotiator's Fieldbook — The Desk Reference for the Experienced Negotiator
Kupfer Schneider Andrea, Honeyman Christopher
American Bar Association, Processrätt
768 sid, 2006, Pris: 906 SEK exkl. moms   

Europäisches Zivilprozessrecht — Kommentar
Rauscher Thomas
Sellier, Processrätt
Inbunden, 2016 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 1934 SEK exkl. moms   

Investment Disputes under NAFTA — An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11
Kinnear Meg N., Bjorklund Andrea K., Hannaford John F. G.
Kluwer, Processrätt
Lösblad, 2006, Pris: 2477 SEK exkl. moms   

SOU 2006:98 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
205 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

ICSID Reports - Volume 10
Crawford James, Lee Karen , Lauterpacht Elihu
Cambridge University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 620 sid, 2006, Pris: 2550 SEK exkl. moms   

The Court of Arbitration for Sport 1984-2004
Blackshaw Ian S., Siekmann Robert C.R., Soek Janwillem
Asser Press, Processrätt
Inbunden, 575 sid, 2006, Pris: 1248 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration in Asia
McConnaughay Philip J., Ginsburg Thomas B.
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 546 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 1389 SEK exkl. moms   

Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence — The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR
de Brouwer A.-M.
Intersentia, Processrätt, Straffrätt
570 sid, 2006, Pris: 909 SEK exkl. moms   

A Practical Guide to the Mediation of Intellectual Property and Related Disputes
Lang Jon
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Processrätt
115 sid, 2006, Pris: 1025 SEK exkl. moms   

Evaluation of Damages in International Arbitration
Derains Yves, Kreindler Richard H.
ICC, Processrätt
273 sid, 2006, Pris: 839 SEK exkl. moms   

Stockholm International Arbitration Review 2006
Stockholms handelskammare, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2006, Pris: 2360 SEK exkl. moms   

Dom domare domstol — roligt och lätt om lag och rätt
Blomquist Lena
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Processrätt, Straffrätt
47 sid, 2006, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Affärstvister och konfliktlösning
Ramberg Jan
Industrilitteratur, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 264 sid, 2006, Pris: 438 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 37 av 52

  © 2017 Jure AB