Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 27 av 50

Prop. 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor
Riksdagen, Processrätt
71 sid, 2010, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Legal Strategies
Masson Antoine, Shariff Mary J.
Springer, Processrätt
Inbunden, 472 sid, 2010, Pris: 1261 SEK exkl. moms   

Parallella processer — En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål
Kaldal Anna
Jure, Processrätt, Familjerätt, Offentlig rätt
377 sid, 2010, Pris: 590 SEK exkl. moms   

Bevisprövning i mål om genomsyn
Leidhammar Börje, Lindkvist Gustav
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
341 sid, 2010, Pris: 424 SEK exkl. moms   

SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
492 sid, 2010, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles
Brunner Christoph
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 589 sid, 2009, Pris: 2141 SEK exkl. moms   

Murphy on Evidence
Murphy Peter
Oxford University Press, Processrätt
776 sid, 11 uppl, 2009, Pris: 403 SEK exkl. moms   

London Maritime Arbitration
Ambrose Clare, Maxwell Karen
Informa, Processrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 3 uppl, 2009, Pris: 4480 SEK exkl. moms   

KARNOV Rättegångsbalken — Särtryck per den 1 juli 2009
Thomson Reuters, Processrätt
216 sid, 2009  SLUT på förlag

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXIV- 2009
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
1294 sid, 34 uppl, 2009, Pris: 2384 SEK exkl. moms   

Den finska processrättens grunder
Havansi Erkki
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Processrätt, Utländsk rätt
254 sid, 2009, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Rättssäkerheten i brottmål — Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt
Lambertz Göran, Winge Peter, Källgård Håkan, Björnheden Tove, Hermansson Emilia
Justitiekanslern, Straffrätt, Processrätt
262 sid, 2009, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Investment Treaty Arbitration and International Law
Laird Ian A., m. fl.
Juris Publishing, Processrätt, Internationell rätt, Krediträtt
Inbunden, 285 sid, 2009, Pris: 1021 SEK exkl. moms   

Prop. 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt
58 sid, 2009, Pris: 38 SEK exkl. moms   

Vem dömer i gråzonen? — Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt
Södergren Patrik
Iustus, Processrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 644 sid, 2009, Pris: 669 SEK exkl. moms   

Prop. 2009/10:52 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol
Riksdagen, Processrätt
26 sid, 2009, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Assignment and Arbitration — A Comparative Study
Landrove Juan Carlos
Sellier, Processrätt
219 sid, 2009, Pris: 530 SEK exkl. moms   

Institutional Arbitration — Tasks and Powers of different Arbitration Institutions
Gola Pascal
Sellier, Processrätt
310 sid, 2009, Pris: 686 SEK exkl. moms   

Written Evidence and Discovery in International Arbitration — New Issues and Tendencies
Giovannini Teresa
ICC, Processrätt
509 sid, 2009, Pris: 1531 SEK exkl. moms   

50 Years of the New York Convention — ICCA International Arbitration Conference
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
767 sid, 2009, Pris: 1598 SEK exkl. moms   

International Arbitration and Mediation — A Practical Guide
McIlwrath Michael, Savage John
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 515 sid, 2009, Pris: 1582 SEK exkl. moms   

The Art of Cross-Examination
Wellman Francis L.
Kessinger, Processrätt
235 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Enforcement of Arbitral Awards Against Sovereigns
Bishop Raymond Doak
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 476 sid, 2009, Pris: 1062 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 27 av 50

  © 2017 Jure AB