Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 22 av 50

Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation
Riksdagen, Straffrätt, Processrätt
297 sid, 2012, Pris: 125 SEK exkl. moms   

Stödbevisning i brottmål
Lainpelto Katrin
Jure, Processrätt, Straffrätt
336 sid, 2012, Pris: 590 SEK exkl. moms   

Bevis 9 — Bevisprövning i tvistemål
Diesen Christian, Strandberg Magne
Norstedts Juridik, Processrätt
481 sid, 2012, Pris: 913 SEK exkl. moms   

Investment Arbitration Decisions
Rubins Noah
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 1148 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 1990 SEK exkl. moms   

Utsökningsrätt
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
452 sid, 4 uppl, 2012, Pris: 1093 SEK exkl. moms   

Våra domstolar
Melin Stefan
Norstedts Juridik, Processrätt, Offentlig rätt
230 sid, 2012, Pris: 441 SEK exkl. moms   

Överprövning av upphandling — och andra rättsmedel enligt LOU och LUF
Asplund Anders, Ehn Magnus, Johansson Daniel, Olsson Erik
Jure, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Processrätt
500 sid, 2012, Pris: 790 SEK exkl. moms   

Konkurslagen
Palmér Eugène, Savin Peter
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
Lösblad, 2012, Pris: 4189 SEK exkl. moms   

International Construction Arbitration Handbook
Hinchey John, Harris Troy
Thomson West, Processrätt
1970 sid, 2011, Pris: 2825 SEK exkl. moms   

Construction Schedules — Analysis, Evaluation and Interpretation of Schedules in Litigation
Callahan Michael T, Hohns H. Murray
Juris Publishing, Fastighetsrätt, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 712 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 1789 SEK exkl. moms   

Festskrift till Gustaf Möller — Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT
Juridiska Föreningen i Finland, Festskrifter, Processrätt, Allmänna verk och samlingsverk
746 sid, 2011, Pris: 450 SEK exkl. moms   

Straffeprocessen
Smith Eva, Jochimsen Jørgen, Kistrup Michael, Poulsen Jakob Lund
Thomson Förlag, Processrätt, Straffrätt
Inbunden, 1003 sid, 2 uppl, 2011  SLUT på förlag

The Public Policy Exception Under The New York Convention — History, Interpretation, and Application
Maurer Anton G
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 370 sid, 2011, Pris: 977 SEK exkl. moms   

Performance as a Remedy — Non-Monetary Relief in International Arbitration - ASA Special
Schneider Michael E., Knoll Joachim
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 406 sid, 2011, Pris: 1184 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXVI - 2011
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
672 sid, 36 uppl, 2011, Pris: 2356 SEK exkl. moms   

Straffeprosessloven — Kommentarutgave
Bjerke Hans Kristian , Keiserud Erik, Sæther Knut Erik
Universitetsforlaget, Straffrätt, Processrätt
Inbunden, 800 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 1060 SEK exkl. moms   

Straffeprosessloven — Kommentarutgave
Bjerke Hans Kristian , Keiserud Erik, Sæther Knut Erik
Universitetsforlaget, Straffrätt, Processrätt
Inbunden, 866 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 1060 SEK exkl. moms   

Enforcing Environmental Responsibilities — A Comparative Study of Environmental Administrative Law
Nilsson Annika K.
Uppsala universitet, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
636 sid, 2011, Pris: 760 SEK exkl. moms   

Ds 2011:46 Internationell delgivning
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
134 sid, 2011, Pris: 196 SEK exkl. moms   

KFM Utmätning — handbok
Kronofogden, Insolvensrätt, Processrätt
543 sid, 6 uppl, 2011  SLUT på förlag

Reflexive Mediation — with a Sustainable Perspective
Vindeløv Vibeke
DJØF, Processrätt
383 sid, 2011, Pris: 585 SEK exkl. moms   

Tillgången till handlingar för brottsutredare
Hjertstedt Mattias
Iustus, Processrätt, Straffrätt
Inbunden, 634 sid, 2011, Pris: 726 SEK exkl. moms   

Författningssamling i Processrätt — med rättsfallshänvisningar
Axelius Harald
Axelius Förlag, Processrätt
425 sid, 2011  SLUT på förlag

Third Parties in International Commercial Arbitration
Brekoulakis Stavros L
Oxford University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 290 sid, 2011, Pris: 1522 SEK exkl. moms   

Praktisk voldgiftsret — Med fokus på Voldgiftsinstituttet
Pihlblad Steffen, m. fl.
DJØF, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 352 sid, 2011, Pris: 817 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 22 av 50

  © 2017 Jure AB