Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 35 av 52

Straffeproces — Grundlæggende regler og principper
Smith Eva
GadJura, Straffrätt, Processrätt
240 sid, 6 uppl, 2007, Pris: 593 SEK exkl. moms   

AIA Interim measures in international commercial arbitration
AIA, Processrätt
131 sid, 2007, Pris: 576 SEK exkl. moms   

International Investment Arbitration — Substantive Principles
McLachlan Campbell, m. fl.
Oxford University Press, Processrätt, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 474 sid, 2007, Pris: 641 SEK exkl. moms   

Gruppesøgsmål
Andersen Eigil Lego
Thomson Reuters DK, Processrätt
328 sid, 2007, Pris: 952 SEK exkl. moms   

Rättegången — en introduktion
Brottsoffermyndigheten, Processrätt
2007, Pris: 362 SEK exkl. moms   

Stockholm International Arbitration Review 2007
Stockholms handelskammare, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2007, Pris: 1977 SEK exkl. moms   

Arbitration Clauses for International Contracts
Friedland Paul D.
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 350 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1943 SEK exkl. moms   

Voldgiftsloven — Kommentarutgave
Kolrud Helge Jakob, Bjella Kristin, Moss Giuditta Cordero, Ryssdal Anders
Universitetsforlaget, Processrätt
Inbunden, 352 sid, 2007, Pris: 863 SEK exkl. moms   

Tvisteloven - Bind II — Kommentarutgave - §§21-1 til 37-3
Schei Tore, Bårdsen Arnfinn, Nordén Dag Bugge, Reusch Christian, Øie Toril M.
Universitetsforlaget, Processrätt
Inbunden, 796 sid, 2007, Pris: 987 SEK exkl. moms   

Tvisteloven - Bind I — Kommentarutgave - §§ 1-1 til 20-12
Schei Tore, Bårdsen Arnfinn, Nordén Dag Bugge, Reusch Christian, Øie Toril M.
Universitetsforlaget, Processrätt
Inbunden, 978 sid, 2007, Pris: 987 SEK exkl. moms   

De Smith's Judicial Review
Woolf Lord, Jowell Jeffrey, le Sueur Andrew, Donnelly Catherine M
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 1504 sid, 6 uppl, 2007, Pris: 3503 SEK exkl. moms   

SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen
Fritzes, Fastighetsrätt, Processrätt
136 sid, 2007, Pris: 206 SEK exkl. moms   

International Investment Arbitration — Substantive Principles
McLachlan Campbell, Shore Laurence, Weiniger Matthew
Oxford University Press, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 474 sid, 2007, Pris: 2039 SEK exkl. moms   

The International Judge — An Introduction to the Men and Women Who Decide the World's Cases
Terris Daniel, Romano Cesare P.R., Swigart Leigh
Oxford University Press, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 315 sid, 2007, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXXII - 2007
Kluwer, Processrätt
1087 sid, 32 uppl, 2007, Pris: 1986 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.
Riksdagen, Processrätt
35 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

International Arbitration 2006: Back to Basics? — ICCA International Arbitration Congress
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
957 sid, 2007, Pris: 1805 SEK exkl. moms   

A Common Law of International Adjudication
Brown Chester
Oxford University Press, Internationell rätt, Processrätt
Inbunden, 303 sid, 2007, Pris: 972 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
Riksdagen, Processrätt, Offentlig rätt
17 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen — Expertgruppsrapport
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
69 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:9 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt
15 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2007:65 Domstolarnas roll vid handläggning av ärenden
Fritzes, Offentlig rätt, Processrätt
499 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Fritzes, Arbetsrätt, Processrätt
37 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Disclosure
Matthews Paul, Malek Hodge M.
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 831 sid, 3 uppl, 2007, Pris: 2785 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.
Riksdagen, Processrätt, Offentlig rätt
129 sid, 2007, Pris: 73 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 35 av 52

  © 2017 Jure AB