Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 42 av 52

Parallel and Conflicting Enforcement of Law
Andersson Torbjörn
Norstedts Juridik, Processrätt
270 sid, 2005  SLUT på förlag

Prop. 2004/05:65 Århuskonventionen
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
318 sid, 2005, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Taking a Case to the European Court of Human Rights
Leach Philip
Oxford University Press, Internationell rätt, Processrätt
794 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 1095 SEK exkl. moms   

Arbitration of Commercial Disputes — International and English Law and Practice
Tweeddale Andrew, Tweeddale Keren
Oxford University Press, Processrätt
Inbunden, 1190 sid, 2005, Pris: 1749 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XXIX - 2004
Kluwer, Processrätt
1412 sid, 29 uppl, 2005, Pris: 1995 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions
Binder Peter
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 550 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 3131 SEK exkl. moms   

Annulment of ICSID Awards
Gaillard Emmanuel, Banifatemi Yas
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 499 sid, 2004, Pris: 1234 SEK exkl. moms   

Foreign Law in Civil Litigation — A Comparative and Functional Analysis
Geeroms Sofie
Oxford University Press, Processrätt
Inbunden, 415 sid, 2004, Pris: 1318 SEK exkl. moms   

Creating a Quasi-Federal Judicial System of the European Communities
Komárek Jan
Jure, EU-rätt, Processrätt
63 sid, 2004, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Judicial Control in the European Union — Procedures and Principles
Lasok K. P. E., Millett Timothy, Howard Anneli
Richmond, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 431 sid, 2004, Pris: 1876 SEK exkl. moms   

National Remedies Before the Court of Justice — Issues of Harmonisation and Differentiation
Dougan Michael
Hart, EU-rätt, Processrätt
Inbunden, 424 sid, 2004, Pris: 590 SEK exkl. moms   

Leading Court Cases on Letters of Credit
Fung King-tak
ICC, Krediträtt, Processrätt
180 sid, 2004, Pris: 685 SEK exkl. moms   

Cross-Examination — Science and Techniques
Pozner Larry S., Dodd Roger J.
LexisNexis, Processrätt
Inbunden, 700 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 2716 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:63 Vissa ändringar i reglerna om Högsta domstolens sammansättning
Riksdagen, Processrätt
20 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Riksdagen, Processrätt
82 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Online Dispute Resolution — Challenges for Contemporary Justice
Kaufmann-Kohler Gabrielle, Schultz Thomas
Kluwer, Processrätt, IT-rätt
Inbunden, 384 sid, 2004, Pris: 1316 SEK exkl. moms   

Rättsfallskompendium i processrätt
Edelstam Henrik, Wallin Martin
Norstedts Juridik, Processrätt
354 sid, 2 uppl, 2004  SLUT på förlag

Arbitrating Foreign Investment Disputes — Procedural and Substantive Legal Aspects
Horn Norbert
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 353 sid, 2004, Pris: 1515 SEK exkl. moms   

Anatomin av en häxprocess — Om styckmordsfallet och Regeringsrättens beslut den 1 juli 2004
Agell Anders
Civilrättskonsult AB, Processrätt, Straffrätt, Övrigt
40 sid, 2004  SLUT på förlag

Arbitration Law
Merkin Robert
Lloyds of London Press, Processrätt
Inbunden, 1100 sid, 2004, Pris: 4368 SEK exkl. moms   

International Dispute Resolution - Volume II — Cases
Tackaberry John, Anglade Leila, Bui Victoria
Sweet & Maxwell, Processrätt
340 sid, 2004, Pris: 1174 SEK exkl. moms   

Stockholm Arbitration Report 2004:1
Stockholms handelskammare, Processrätt
382 sid, 2004, Pris: 790 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
Riksdagen, Processrätt
69 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation
Riksdagen, Processrätt
21 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

International Arbitration: A Handbook
Capper Phillip
Lloyds of London Press, Processrätt, Sjö- och transporträtt
179 sid, 3 uppl, 2004, Pris: 1611 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 42 av 52

  © 2017 Jure AB