Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 30 av 49

Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång
Fritzes, Processrätt
293 sid, 2008, Pris: 237 SEK exkl. moms   

SOU 2008:87 Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet
Fritzes, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
275 sid, 2008, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Prop. 2008/09:20 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar
Riksdagen, Processrätt, EU-rätt
62 sid, 2008, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Investor-State Arbitration
Dugan Christopher F., Wallace Jr Don, Rubins Noah D., Sabahi Borzu
Oxford University Press, Processrätt, Krediträtt
Inbunden, 791 sid, 2008, Pris: 1273 SEK exkl. moms   

Prop. 2008/09:4 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
Riksdagen, Offentlig rätt, Processrätt, Arbetsrätt
28 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Samtyckesutredningen — Lagskydd för den sexuella integrationen
Leijonhufvud Madeleine
Thomson Förlag, Straffrätt, Processrätt
124 sid, 2008, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Investment Treaty Arbitration and International Law
Grierson Weiler TJ
Juris Publishing, Processrätt, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 346 sid, 2008, Pris: 1195 SEK exkl. moms   

Stockholm International Arbitration Review 2008
Stockholms handelskammare, Periodica, Processrätt
Prenumeration, 2008, Pris: 2223 SEK exkl. moms   

Precedent in International Arbitration
Gaillard Emmanuel, Banifatemi Yas
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 541 sid, 2008, Pris: 1229 SEK exkl. moms   

State Entities in International Arbitration
Gaillard Emmanuel, Younan Jennifer
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 615 sid, 2008, Pris: 1192 SEK exkl. moms   

Spridda tankar
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt
198 sid, 2008, Pris: 560 SEK exkl. moms   

Tvistemålsprocessen I — En handledning för förberedelsen
Brolin Thore, Rehnström Åke, Widebeck Magnus
Norstedts Juridik, Processrätt
217 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 297 SEK exkl. moms   

Tvistemålsprocessen II — En handledning för huvudförhandlingen
Brolin Thore, Rehnström Åke, Widebeck Magnus
Norstedts Juridik, Processrätt
90 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Grupptalan i Sverige — Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång
Lindblom Per Henrik
Norstedts Juridik, Processrätt
716 sid, 2008  SLUT på förlag

The Practice and Procedure of the Commercial Court
Colman Anthony, Lyon Victor, Hopkins Philippa
Informa, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 332 sid, 6 uppl, 2008, Pris: 2942 SEK exkl. moms   

International Commercial Mediation — Dispute Resolution Guides
Chern Cyril
Informa, Processrätt
2008, Pris: 1589 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration
Born Gary B.
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 3 uppl, 2008, Pris: 3477 SEK exkl. moms   

Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och regeringsrätten
Fritzes, Processrätt, Offentlig rätt
78 sid, 2008, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards — The New York Convention in Practice
Gaillard Emmanuel, Di Pietro Domenico
Cameron May, Processrätt
Inbunden, 988 sid, 2008, Pris: 1944 SEK exkl. moms   

Rättsmedlen
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik
Iustus, Processrätt
212 sid, 12 uppl, 2008, Pris: 292 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:165 Europeiskt småmålsförfarande
Riksdagen, Processrätt
73 sid, 2008, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Valuation for Arbitration — Compensation standards valuation methods and expert evidence
Kantor Mark
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 411 sid, 2008, Pris: 1611 SEK exkl. moms   

Expert Determination
Kendall John
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 440 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 2193 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
Riksdagen, Processrätt
122 sid, 2008, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Voldgiftsret
Juul Jakob, Thommesen Peter Fauerholdt
Forlaget Thomson, Processrätt
407 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 1165 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 30 av 49

  © 2017 Jure AB