Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 20 av 49

International Civil Tribunals and Armed Conflict
Matheson Michael J
Martinus Nijhoff Publishers, Internationell rätt, Processrätt, Straffrätt
Inbunden, 382 sid, 2012, Pris: 1285 SEK exkl. moms   

Ds 2012:32 Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler
Fritzes, Internationell rätt, Straffrätt, Processrätt
61 sid, 2012, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Nærhed ved domstolene — Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet
Andersen Søren Stig
DJØF, Processrätt
364 sid, 2012, Pris: 524 SEK exkl. moms   

The Secretariats Guide to ICC Arbitration
Fry John
ICC, Processrätt
506 sid, 2012, Pris: 1953 SEK exkl. moms   

Annulment under the ICSID Convention
Bishop Raymond Doak, Marchili Silvia M
Oxford University Press, Processrätt
Inbunden, 272 sid, 2012, Pris: 1072 SEK exkl. moms   

Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution
Eidenmüller Horst
Beck, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 400 sid, 2012, Pris: 1348 SEK exkl. moms   

Consumer ADR in Europe
Hodges Christopher, Benöhr Iris, Creutzfeld-Banda Naomi
Hart, Processrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 472 sid, 2012, Pris: 743 SEK exkl. moms   

Rättegången vid internationella brottmålsdomstolar
Lundqvist Ulf
Bokbyrån HB, Processrätt, Internationell rätt
300 sid, 2012, Pris: 444 SEK exkl. moms   

Processrätt — grunderna för domstolsprocessen
Mellqvist Mikael, Wirdemark Kristina
Iustus, Processrätt
375 sid, 2 uppl, 2012  SLUT på förlag

Fallet Thomas Quick — Att skapa en seriemördare
Råstam Hannes
Ordfront, Processrätt, Straffrätt, Kriminologi
Inbunden, 401 sid, 2012, Pris: 272 SEK exkl. moms   

International Arbitration — A Practical Guide
Dutson Stuart, Moody Andy, Newing Neil
Globe Law and Business, Processrätt
Inbunden, 286 sid, 2012, Pris: 1284 SEK exkl. moms   

Narkotikastraffrätten
Träskman Per Ole
Norstedts Juridik, Straffrätt, Processrätt
266 sid, 2012, Pris: 634 SEK exkl. moms   

Behind the Scenes in International Arbitration
Draetta Ugo
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 125 sid, 2012, Pris: 518 SEK exkl. moms   

Arbitration of International Intellectual Property Disputes
Halket Thomas D
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 618 sid, 2012, Pris: 2152 SEK exkl. moms   

Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation
Kolkey Daniel M., Chernick Richard, Reeves Neal Barbara
Juris Publishing, Processrätt
Inbunden, 1165 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 1794 SEK exkl. moms   

SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Fritzes, Straffrätt, Processrätt
877 sid, 2012, Pris: 512 SEK exkl. moms   

Prop. 2011/12:153 Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden.
Riksdagen, Offentlig rätt, Processrätt
13 sid, 2012, Pris: 30 SEK exkl. moms   

Prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt
90 sid, 2012, Pris: 40 SEK exkl. moms   

Ds 2012:22 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
131 sid, 2012, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Handbook of Investment Arbitration
Webster Thomas H.
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 1090 sid, 2012, Pris: 3395 SEK exkl. moms   

Arbitration — The Next Fifty Years
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 300 sid, 2012, Pris: 990 SEK exkl. moms   

Tvistlösning genom skiljeförfarande — En handledning till lagen om skiljeförfarande
Kvart Johan, Olsson Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt
267 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 520 SEK exkl. moms   

Skatteprocessen
Almgren Karin, Leidhammar Börje
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
255 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 645 SEK exkl. moms   

Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd — En kommentar
Renfors Cecilia, Sverne Arvill Ebba
Norstedts Juridik, Processrätt
470 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 1147 SEK exkl. moms   

Skiljeförfarande — En kommentar
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 1341 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 3475 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 20 av 49

  © 2017 Jure AB