Sjöfart
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 | Nästa
Sida 2 av 7

Ds 2015:16 Avlägsnande av vrak
Fritzes, Sjöfart, Sjö- och transporträtt
144 sid, 2015, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Guide till kappseglingsreglerna 2017-2020
Jure, Sjöfart
15 sid, 2018, Pris: 46 SEK exkl. moms   

IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP)
IMO, Sjöfart
128 sid, 2005, Pris: 514 SEK exkl. moms   

Kappseglingsreglerna 2017-2020
Jure, Sjöfart
197 sid, 2017, Pris: 141 SEK exkl. moms   

KURS: Sjöfartsskydd – för skyddschefer och sjömän med särskilda skyddsuppgifter — 12-13 februari 2014
Jure Utbildning, Sjöfart, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
2014, Pris: 5900 SEK exkl. moms   

KURS: Sjöfartsskydd – för skyddschefer ombord (SSO) och i hamnanläggningar (PFSO) — 13 November 2014 samt 13 Januari och 4 April 2015
Jure Utbildning, Sjöfart, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
2014, Pris: 5900 SEK exkl. moms   

KURS: Sjörätt I – Göteborg — 25-26 oktober 2017
Jure Utbildning, Sjö- och transporträtt, Sjöfart, Förmögenhetsrätt
2017, Pris: 11800 SEK exkl. moms   

Linjal Linex — 40 cm
Linex, Sjöfart, Övrigt
2008, Pris: 24 SEK exkl. moms   

Lloyd's Maritime Atlas of World Ports and Shipping Places 2014
Routledge, Sjöfart
Inbunden, 178 sid, 28 uppl, 2013, Pris: 1364 SEK exkl. moms   

Managing Risk in Shipping — A practical guide
The Nautical Institute, Sjö- och transporträtt, Sjöfart
Inbunden, 117 sid, 1999, Pris: 338 SEK exkl. moms   

Nautisk passare — 150 mm
Linex, Sjöfart, Övrigt
2006, Pris: 41 SEK exkl. moms   

Navigation 1 — Terrester navigation
Försvarsmakten, Sjöfart
Inbunden, 432 sid, 1986  SLUT på förlag

Navigation 2 — Astronomisk navigation - Tidvattenlära
Försvarsmakten, Sjöfart
Inbunden, 326 sid, 2 uppl, 1996  SLUT på förlag

Navigation 3 — Navigering med teletekniska hjälpmedel
Försvarsmakten, Sjöfart
Inbunden, 335 sid, 1999  SLUT på förlag

Rotterdamreglerna — The Rotterdam Rules
Svenska Sjörättsföreningen, Sjö- och transporträtt, Sjöfart
67 sid, 2015, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Sjöfartsskyddsföreskrifter — ISPS-koden och anslutande lagstiftning
Jure, Sjö- och transporträtt, Sjöfart, Offentlig rätt
144 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Sjökort 616 Dalarö - Nynäshamn — 1:50000
Sjöfartsverket, Sjöfart, Övrigt
1984, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2007:58 Hamnstrategi — strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
Fritzes, Sjöfart
292 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet — ett framtidsperspektiv
Fritzes, Sjöfart
120 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2015:4 Ett svenskt tonnageskattesystem
Fritzes, Skatterätt, Sjö- och transporträtt, Sjöfart
576 sid, 2015, Pris: 438 SEK exkl. moms   

Svensk Kusthandbok del 3: Kråkelund - Eggegrund
Sjöfartsverket, Sjöfart, Övrigt
Inbunden, 220 sid, 1994  SLUT på förlag

Svensk Kusthandbok: Mälaren - Hjälmaren
Sjöfartsverket, Sjöfart, Övrigt
107 sid, 1996  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 | Nästa
Sida 2 av 7

  © 2017 Jure AB