Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 9 av 12

Personalvetenskap — Som Förhållningssätt
Ulfsdotter Eriksson Ylva
Liber, Organisation och ledarskap
192 sid, 2013, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Personlig effektivitet — Höj effektiviteten och minska stressen
Rosell Lennart, Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
105 sid, 3 uppl, 2006, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Perspektiv på HRM — nya organisationsformer nya utmaningar
Söderlund Jonas, Bredin Karin
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 219 sid, 2005, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Planerad kommunikation — Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation
Erikson Peter
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 296 sid, 6 uppl, 2008, Pris: 356 SEK exkl. moms   

Presentationsteknik — Om konsten att tala, engagera och övertyga
Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap, Övrigt
118 sid, 7 uppl, 2019, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Presentationsteknik — En handbok i framgång
Hedin Anders
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Övrigt
88 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Professionell utveckling och handledning — ett yrkesövergripande perspektiv
Killén Kari
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
271 sid, 2011, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Professionella möten
Gordon Kurt
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap, Övrigt
227 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Professionellt bemötande — möta kunder i offentlig verksamhet
Weiner Thordarson Katarina
Kommentus, Organisation och ledarskap
138 sid, 3 uppl, 2014, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Professionellt styrelsearbete — om samspel och integritet som vägar till framgång
Ahlgren Annika , Henningsson Lena
Norstedts Akademiska Förlag, Organisation och ledarskap, Associationsrätt och värdepappersrätt
157 sid, 2008  SLUT på förlag

Projekt för chefer — Chefens olika roller i en projektvärld
Lundin Olle
Uppsala Publishing House, Organisation och ledarskap
188 sid, 2007  SLUT på förlag

Projektarbete i företag — en praktisk handbok
Gustavsson Anna
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap, Ekonomi
131 sid, 2013, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Projektaspekter — Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
Macheridis Nikos
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
313 sid, 3 uppl, 2009, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Projektledarpraktikan — Projektledning i reklam och media
Johansson Leif, Nyström Jan-Åke, Svensson Carl Anders
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Övrigt
166 sid, 2004  SLUT på förlag

Projektledning
Tonnquist Bo
Sanoma Utbildning, Organisation och ledarskap
499 sid, 6 uppl, 2016  SLUT på förlag

Projektledning
Tonnquist Bo
Sanoma Utbildning, Organisation och ledarskap
520 sid, 5 uppl, 2012  SLUT på förlag

Projektledning och projektkompetens — Perspektiv på konkurrenskraft
Söderlund Jonas
Liber, Organisation och ledarskap
351 sid, 2005, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Projektledning Övningsbok
Tonnquist Bo
Sanoma Utbildning, Organisation och ledarskap
313 sid, 3 uppl, 2016  SLUT på förlag

Psykologi i organisation och ledning
Kaufmann Geir, Kaufmann Astrid
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
Inbunden, 590 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 556 SEK exkl. moms   

Psykosocial miljö och stress
Theorell Töres
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
307 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 559 SEK exkl. moms   

Rationell affärsutveckling — handbok för entreprenörer och företagsledare
Berhin Pierre, Kihlstedt Per Erik
Industrilitteratur, Organisation och ledarskap, Ekonomi
285 sid, 2000, Pris: 515 SEK exkl. moms   

Reflektion och praktik i läraryrket
Brusling Christer, Strömqvist Göran
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
280 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 337 SEK exkl. moms   

Rekrytera rätt — Intervjuteknik och urval
Hallén Nils
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 64 sid, 2005, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Rekrytering
Galfvensjö Annica
Jure, Organisation och ledarskap
143 sid, 2006, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Rekrytering av koncernstyrelser — Nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter
Sjöstrand Sven-Erik, Petrelius Pernilla
EFI & SNS Förlag, Organisation och ledarskap
95 sid, 2002  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 9 av 12

  © 2017 Jure AB