Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 10 av 12

Rekryteringsboken för chefer
Malmer Josefin, Stafwerfeldt Ann-Christine
Liber, Organisation och ledarskap
247 sid, 2018, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Rektor och lagen — En studie av skolans pedagogiska ledare
Rapp Stephan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
208 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 368 SEK exkl. moms   

Reputation Management for Law Firms
Phillips Tim
Ark Group, Organisation och ledarskap
88 sid, 2009, Pris: 3920 SEK exkl. moms   

Risk Management for Law Firms — From Policy to Practice
Shaw Anna
Ark Group, Organisation och ledarskap
87 sid, 2009, Pris: 3920 SEK exkl. moms   

Råd om projekt — Erfarenheter från projektarbete och projektledning
Ahlin Anders, Marcusson Leif, Arnesson Kenneth
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
158 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 243 SEK exkl. moms   

Rätt lön på rätt sätt — Metod för bedömning av kvalifikationer vid individuell lönesättning
Andersson Eva R, Harriman Anita
Arbetslivsinstitutet, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 103 sid, 1999  SLUT på förlag

Samhall — Att bli normal i en onormal organisation
Holmqvist Mikael
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
439 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 269 SEK exkl. moms   

Samhällsarbete — strategier för socialt arbete
Wahlberg Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap, Ekonomi
378 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Samspel i grupp
Nilsson Björn
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Övrigt
184 sid, 2005, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Samtal på jobbet — medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal
Ljungström Kerstin
Liber, Organisation och ledarskap
Inbunden, 100 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 314 SEK exkl. moms   

Samtal som utvecklar — En handbok för chefer och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd
Ronthy-Östberg Marika, Rosendahl Suzanne
Liber Ekonomi, Övrigt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 157 sid, 3 uppl, 1999, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Samtalsfärdigheter — - stöd, vägledning och ledarskap
Rautalinko Erik
Liber, Organisation och ledarskap
176 sid, 3 uppl, 2019, Pris: 345 SEK exkl. moms   

Samverkan i kommuner och landsting — en kunskapsöversikt
Anell Anders, Mattisson Ola
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
142 sid, 2009, Pris: 339 SEK exkl. moms   

Sex steg till en lönsam företagskultur — en praktisk handbok
König Sofie, Martin Henrik
Ekerlids, Organisation och ledarskap
96 sid, 2015, Pris: 231 SEK exkl. moms   

SIM — Speed intuition management
Lundén Björn
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
112 sid, 3 uppl, 2009, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Sjukhus som bolag — Om legitimitet och identitet
Lindkvist Lars, Aidemark Lars-Göran
SNS, Ekonomi, Organisation och ledarskap
246 sid, 2005  SLUT på förlag

Sluta chefa börja leda — hur laget blir större än jaget
Åkerman Kenth
RB publishing , Organisation och ledarskap
266 sid, 2017, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Släng problemglasögonen — Starta om med positiv revolution!
Ryner Gunnel
EQP, Organisation och ledarskap
125 sid, 2013, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Smart Collaboration for Lateral Hiring — Successful Strategies to Recruit and Integrate Laterals in Law Firms
Gardner Heidi K., Gillespie Anusia E.
Globe Law and Business, Organisation och ledarskap, Arbetsrätt, Processrätt
103 sid, 2018, Pris: 905 SEK exkl. moms   

Snack eller verkstad — verktygslåda för kreativa möten
Almgren Mari, Österling Kari
Thomson Fakta, Organisation och ledarskap
110 sid, 2005  SLUT på förlag

Soloföretag — Handbok för dig som driver företag själv
Carlsson Pål
Björn Lundén Information, Organisation och ledarskap
133 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 396 SEK exkl. moms   

SOU 2008:119 Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté
Fritzes, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap, Statsvetenskap och politik
169 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

SOU 2009:51 Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Fritzes, Organisation och ledarskap, Marknadsrätt
268 sid, 2009, Pris: 290 SEK exkl. moms   

SOU 2013:42 Tillsyn över polisen
Fritzes, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
288 sid, 2013, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Sport management Del 1 — idrottens organisationer i en svensk kontext
Bäckström Åsa, Book Karin, Carlsson Bo, Fahlström PG
SISU Idrottsböcker, Organisation och ledarskap
222 sid, 2018, Pris: 349 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 10 av 12

  © 2017 Jure AB