Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 5 av 12

Human Resource Management — Organisationens hjärta
Lindmark A., Önnevik Thomas
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
356 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Human Resource Management at Work
Marchington Mick
McGraw Hill, Organisation och ledarskap
513 sid, 6 uppl, 2016, Pris: 567 SEK exkl. moms   

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
523 sid, 4 uppl, 2014, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Hur vet vi vad som ska kontrolleras? — Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet
Svensson Roland
Iustus, Ekonomi, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
142 sid, 2012, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Hållbar utveckling — från risk till värde
Hassel Lars G
Studentlitteratur, Ekonomi, Organisation och ledarskap
136 sid, 2011, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Händelseredovisning — En bok om redovisning av kompetens
Bjurklo Margareta, Kardemark Gunnel
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
198 sid, 2003, Pris: 251 SEK exkl. moms   

IFRS A Briefing for Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors
IASC, Organisation och ledarskap
126 sid, 2015, Pris: 518 SEK exkl. moms   

IKEA - på väg mot framtiden
Björk Stellan, Dahlgren Lennart, von Schulzenheim Carl
Norstedts, Organisation och ledarskap, Biografier och memoarer
Inbunden, 245 sid, 2013, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Information Technology for Knowledge Management
Borghoff Uwe M., Pareschi Remo
Springer, Organisation och ledarskap
Inbunden, 232 sid, 1998, Pris: 449 SEK exkl. moms   

Informera! — om konsten att umgås med journalister: en handbok om press och massmediakontakter
Eriksson Ingvar
Otto Bruun AB, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap, Övrigt
61 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 70 SEK exkl. moms   

Inköp i förändring — Om organisation, roll och styrning
Kron Anders, Wallgren Mikael
Liber, Organisation och ledarskap
155 sid, 2010, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Inte bara pengar — ... så får vi fram mogna chefer
Hamilton Marianne
Santérus, Organisation och ledarskap
Inbunden, 174 sid, 2007, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Integrerad organisationslära
Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
480 sid, 10 uppl, 2011, Pris: 610 SEK exkl. moms   

International Human Resource Management — Policies and Practices for Multinational Enterprises
Tarique Ibraiz, Briscoe Dennis R., Schuler Randall S
Routledge, Organisation och ledarskap, Övrigt
524 sid, 5 uppl, 2016, Pris: 743 SEK exkl. moms   

Introduktion till NLP — konsten att förstå och påverka människor
O´Connor Joseph, Seymour John
Brain Books, Organisation och ledarskap, Övrigt
298 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 338 SEK exkl. moms   

IT som strategisk resurs — Företagsekonomiska perspektiv och ledningens ansvar
Falk Thomas, Olve Nils-Göran
Liber Ekonomi, Organisation och ledarskap
Inbunden, 237 sid, 1996, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Kassakultur i förändring
Melander Stina
Lunds universitet, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
267 sid, 2013, Pris: 344 SEK exkl. moms   

Kolindkuren — från byråkrati till utveckling
Kolind Lars
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
247 sid, 2009, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Kommunikation — Samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarsson Anna-Karin
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
165 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Kommunikation & organisation
Heide Mats, Johansson Catrin, Simonsson Charlotte
Liber, Organisation och ledarskap
208 sid, 2005, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Kommunikation i organisationer
Heide Mats, Johansson Catrin, Simonsson Charlotte
Liber, Organisation och ledarskap
281 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 447 SEK exkl. moms   

Kommunikation, makt och organisation — Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag
Alvesson Mats
Norstedts Juridik, Övrigt, Organisation och ledarskap
152 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 289 SEK exkl. moms   

Kompetensbaserad personalstrategi
Lindelöw Malin
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 320 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 482 SEK exkl. moms   

Konflikthantering — Praktisk handbok för arbetsgivare och chefer
Bohm Fredric, Laurell Stefan
Björn Lundén Information, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
128 sid, 2003  SLUT på förlag

Konsten att få andra att prestera
Åkerman Kenth
RB publishing , Organisation och ledarskap
154 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 58 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 5 av 12

  © 2017 Jure AB