Organisation och ledarskap
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 5 av 12

Hot och våld i arbetslivet — Minska de negativa konsekvenserna
Larsson Olov, Lindgren Mikael
Studentlitteratur, Arbetsrätt, Kriminologi, Organisation och ledarskap
252 sid, 2012, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Human Resource Development — att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
287 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 440 SEK exkl. moms   

Human Resource Management — Organisationens hjärta
Lindmark A., Önnevik Thomas
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
356 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 439 SEK exkl. moms   

Human Resource Management at Work
Marchington Mick
McGraw Hill, Organisation och ledarskap
513 sid, 6 uppl, 2016, Pris: 567 SEK exkl. moms   

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
523 sid, 4 uppl, 2014, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Hur vet vi vad som ska kontrolleras? — Riskanalys i kommunal och landstingskommunal verksamhet
Svensson Roland
Iustus, Ekonomi, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
142 sid, 2012  SLUT på förlag

Hållbar utveckling — från risk till värde
Hassel Lars G
Studentlitteratur, Ekonomi, Organisation och ledarskap
136 sid, 2011, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Händelseredovisning — En bok om redovisning av kompetens
Bjurklo Margareta, Kardemark Gunnel
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
198 sid, 2003, Pris: 251 SEK exkl. moms   

IFRS A Briefing for Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors
IASC, Organisation och ledarskap
126 sid, 2015, Pris: 518 SEK exkl. moms   

IKEA - på väg mot framtiden
Björk Stellan, Dahlgren Lennart, von Schulzenheim Carl
Norstedts, Organisation och ledarskap, Biografier och memoarer
Inbunden, 245 sid, 2013, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Information Technology for Knowledge Management
Borghoff Uwe M., Pareschi Remo
Springer, Organisation och ledarskap
Inbunden, 232 sid, 1998, Pris: 449 SEK exkl. moms   

Informera! — om konsten att umgås med journalister: en handbok om press och massmediakontakter
Eriksson Ingvar
Otto Bruun AB, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap, Övrigt
61 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 70 SEK exkl. moms   

Inköp i förändring — Om organisation, roll och styrning
Kron Anders, Wallgren Mikael
Liber, Organisation och ledarskap
155 sid, 2010, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Inte bara pengar — ... så får vi fram mogna chefer
Hamilton Marianne
Santérus, Organisation och ledarskap
Inbunden, 174 sid, 2007, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Integrerad organisationslära
Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
480 sid, 10 uppl, 2011, Pris: 610 SEK exkl. moms   

International Human Resource Management — Policies and Practices for Multinational Enterprises
Tarique Ibraiz, Briscoe Dennis R., Schuler Randall S
Routledge, Organisation och ledarskap, Övrigt
524 sid, 5 uppl, 2016, Pris: 743 SEK exkl. moms   

Introduktion till NLP — konsten att förstå och påverka människor
O´Connor Joseph, Seymour John
Brain Books, Organisation och ledarskap, Övrigt
298 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 338 SEK exkl. moms   

IT som strategisk resurs — Företagsekonomiska perspektiv och ledningens ansvar
Falk Thomas, Olve Nils-Göran
Liber Ekonomi, Organisation och ledarskap
Inbunden, 237 sid, 1996, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Kassakultur i förändring
Melander Stina
Lunds universitet, Offentlig rätt, Organisation och ledarskap
267 sid, 2013, Pris: 344 SEK exkl. moms   

Kolindkuren — från byråkrati till utveckling
Kolind Lars
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
247 sid, 2009, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Kommunikation — Samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarsson Anna-Karin
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap
165 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Kommunikation & organisation
Heide Mats, Johansson Catrin, Simonsson Charlotte
Liber, Organisation och ledarskap
208 sid, 2005, Pris: 395 SEK exkl. moms   

Kommunikation i organisationer
Heide Mats, Johansson Catrin, Simonsson Charlotte
Liber, Organisation och ledarskap
281 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 447 SEK exkl. moms   

Kommunikation, makt och organisation — Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag
Alvesson Mats
Norstedts Juridik, Övrigt, Organisation och ledarskap
152 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 289 SEK exkl. moms   

Kompetensbaserad personalstrategi
Lindelöw Malin
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 320 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 482 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 5 av 12

  © 2017 Jure AB